Besættelse og krig

2. verdenskrig og besættelsen

IMG_20150729_0014 kopiAnders Lassen, Sømand og soldat, Gyldendal 1949
Dette er beretningen om en dansk soldat, der posthumt blev æret med den engelske Victoria-kors. Anders Lassen faldt i en træfning i Italien, hvor hans indsats var med til at sprede tyskernes styrker, så mange andre blev reddet. Bogen er samlet af hans moder. Indbundet, 234 s. Pæn stand. Pris: 120 kr.
IMG_20150729_0015(Bovrup)kartoteket, Costers Bogtrykkeri, København 1946
Den formelle titel er ‘Kartoteket for Storkøbenhavn’, udgivet af modstandsbevægelsens gruppe P 6. Det er simpelthen en lang opremsning af navne og præcise adresser på mennesker, der var med i nazipartiet eller støttede besættelsesmagten. Allerede under bogstav a møder man den senere så kendte skuespiller Chr. Arhoff -såmænd. Heftet på 157 sider er værd at gå på opdagelse i. I originalt brunt papiromslag. Med brugsspor. Pris: 600 kr.
Johannes Brøndsted og Knud Gedde, De fem lange Aar, Danmark under besættelsen 1940-1945, Gyldendal 1946
Et stort anlagt tre-bindsværk, hvor de to første bind handler om de væsentligste begivenheder før og under den tyske besættelse. I det tredje bind pejler man sig ind på hvordan samfundslivet fungerede, og der er afsnit om forholdene på Færøerne og Grønland.  Forfatterne har haft mange og gode kilder at øse af  – en af dem er modstandsmanden  fhv. minister Frode Jakobsen.  Det er en historie, der ikke må glemmes. Indbundet, flot stand. Pris: 300 kr.
danmarkbesatogbefrietHartvig Frisch, V. Buhl, Hans Hedtoft og Ejler Jensen (red.), Danmark besat og befriet, 3 bind, Fremad 1946
Socialdemokratisk historieskrivning hvor man retfærdiggør egne holdninger og handlinger og kritiserer modstandsbevægelsens. Det er med de briller, dette tre-binds værk skal læses, men det gør netop bogen til et interessant aktstykke i debatten om, hvad der i virkeligheden skete under besættelsen og ikke mindst lige efter, da de gamle samarbejdspolitikere uden blusel igen overtog magten. Indbundet. Pris: 140 kr.
endeligJørgen H.P. Barfod, Endelig – 29.august 1943 som vi oplevede den, Frihedsmuseets Venners Forlagsfond 1992
En bog, der er skrevet ganske kort tid, før det ville være for sent Forfatteren var selv modstandsmand, aktiv i sabotageorganisationen Holger Danske, blev fældet af en stikker og sendt til tyske koncentrationslejre, men kom hjem med ‘De hvide busser’. Til dette værk har han indsamlet oplysninger om de kritiske dage, hvor samarbejdspolitikken definitvt var forbi, og det er bygget op på svar fra knap 600 modstands- og militærfolk rundt om i landet. Det betyder, at mange selvoplevne detaljer er med.. Og så starter han med at citere fra en rundskrivelse fra 2. september 1943, hvor bl.a. den socialdemokratiske minister Alsing Andersen sender en bandbulle mod frihedskæmperne på vegne af regering og parti. Utroligt at de samme mennesker kom tilbage til magten i 45. Heftet, 226 s. God stand. Pris: 50 kr.
IMG_20150729_0022 kopiPoul Bennit, Dansk politi bag pigtraad, Skandinavisk Bogforlag
Den tyske besættelsesmagt arresterede nærmest ved et kup det danske politi d. 19. september 1944 og omkring 2000 endte i koncentrationslejre. Forfatteren var blandt dem. Indbundet med oprindeligt omslag bevaret, 188 s. Pris:
50 kr.
bomberkommandoenBomberkommandoen, Povl Branners Forlag 1945
En officiel bog – det britiske luftministeriums autoriserede beretning om bombeflyvernes virksomhed fra krigens udbrud til juni 1942. Indbundet. Pris: 50 kr.
todageStig Dalager, To dage i juli, Tiderne skifter 2002
Det skal understreges, at det er en roman om de skæbnesvangre dage i 1944, hvor en gruppe tyske officerer forsøgte at komme Hitler til livs ved et attentat. Det er dermed ikke en historisk afhandling, men Dalager kender den faktiske historie og holder sig til den. Bogen er derfor kommet med i denne oversigt. Heftet, 260 s. God stand. Pris: 60 kr.
IMG_20150729_0021De sidste timer, Afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter. Berlingske 1945
I følge bogens forord er det officielle tal på henrettede 112 frihedskæmpere, de sidste d. 25. april 1945. De dødsdømte fik som regel tilladelse til at skrive en sidste hilsen, og det er en del af disse afskedsbreve, der er samlet her sammen med portrætter og levendsbeskrivelser af de andre henrettede. Et bevægende dokument. Indlagt diverse udklip fra aviser m.m. Heftet, med brugsspor 246 s. Pris: 60 kr.
Hemmlige dokumenter fra den franske Generalstab, Auswärtiges Amt 1939/41 Nr.6, Berlin 1941
I følge skriftets egne oplysninger er indholdet ’tilfældigt’ fundet i nogle godsvogne på banegården i en lille franske by samt et par andre steder. Dokumenterne, der gengives i fascimilie og med dansk oversættelse, skulle påvise de allieredes krigsplaner, og de har dermed kunnet bruges af den tyske propagandamaskine. Omslaget nusset , heftet. Pris: 140 kr.
IMG_20150729_0020Frode Jakobsen, I Danmarks frihedsråd, Gyldendal 2.opl. 1975
Frode Jakobsen deltog i modstandsarbejde helt fra starten og dannede bl.a. organisationen Ringen, der førte ham til Danmarks Frihedsråd – den kreds af modstandsfolk, der uden skelen til politisk baggrund, kom til at fungere som landets virkelige ‘regering’ i kirgens sidste tid. Bogen er afgørende for forståelsen af meget af det, der skete ikke mindst omkring befrielsen. Frode Jakobsen var med i overgangsregeringen, men blev ikke for alvor ledende poltiker i fredstid. Utrolig hurtigt tog de gamle krælfter til skuffelse for mange over igen. To bind, heftede uopskårne, som ny. Pris: 100 kr.
silkeborgbadW.Kienitz og O. Drostrup, Silkeborg Bad, 2. udg., Dixit 2001
Fra 1943 til 45 var Silkeborg Bad det tyske militære hovedkvarter, hvor Kienitz var tjenstgørende. Bogen er således en førstehåndsberetning, udgivet ui anledning af indvielsen af Det jyske Modstandsmuseum i Silkeborg. Bogen tegner bl.a. et mere sympatisk portræt af general von Hanneken end man sædvanligt møder, og indeholder en række andre interessante dealjer om livet i hovedkvarteret. 112 s., som ny Pris: 90 kr.
under-krigen.jpgUnder krigen, Skanderborg 1940-45, Skanderborg Museum 1985
Artikelsamling, interviews, dagbogsblade og ikke minds illustrationer som de fem forbandede år blev oplevet i Skanderborg. Bogen er redigeret af arkivar Leif Juul Pedersen og journalist Ejvind Koch Pedersen. Heftet, 88 s., lette brugsspor. Pris: 60 kr.
Jon Galster, Den 9. april 1940 – en sand myte, Dansk Historisk Håndbogsforlag Aps. 1990
Der er desværre næppe tvivl om, at magthaverne, ikke mindst et par socialdemokratiske ministre, gjorde hvad de kunne for at få Galster dømt og tilmed gjort sindssyg. Hans forbrydelse var, at han systematisk forsøgte at dokumentere, at der forud for 9. april ved regeringen var en aftale med Tyskland om besættelsen af Danmark. Man når aldrig til bunds i den historie, men Galster har mange point’er, der er svære at forklare, og fra politisk hold har der været uvilje til at lukke op for arkiverne. Galster havde sine støtter. En af dem var forfatteren Hakon Holm, hvis kritiske hefte “Hvad er sandhed?” medfølger. Desuden medfølger “Beretning for Folketinget II, hvori det officielle Danmark har undersøgt flere af de kritisable forhold, men ikke mener, at der er noget at komme efter. Heftet, 294 s. Samlet pris: 110 kr.
hvidstengruppenAxel Holm, Hvidstengruppen, Gravers Andersen 1945
Allerede november 1945 udsendte Århus-forlaget denne lille bog om Hvidstengruppen, og 2. oplag kom allerede i december. Som indledning har forfatteren valgt et citat af Niels Fiil, en søn af Gudrun Fiil, og en af de otte der blev henrettet: Måske er vi i en nøddeskal det vaagnende Danmark. Heftet, 142 s. Pris: 60 kr.
Børge Houmann, Kommunist under besættelsen, Vindrose 1990
Forfatteren var gennem mange år ledende medlem af Danmarks kommunistiske Parti og ikke mindst aktiv under besættelsen i organiseringen af den frie presse og med i Danmarks Frihedsråd. Bogen er dermed også et partsindlæg fra en engageret person,  og han er skarp i sin vurdering af politikere, fagforeningsfolk, politi mm. der i kampen mod kommunisterne “udviste større nidkærhed end i kampen mod nazimen” (citat fra bogen). Heftet, 284 s. God stand. Pris: 70 kr.
Niels Jyde’s Breve, Samlerens Forlag 1946
Disse duplikerede breve udkom illegalt fra oktober 1943, men blev i efteråret 1944 afløst af det underjordiske Morgenbladet. Bag brevene stod Arne Sørensen fra Dansk Samling og medlem af Frihedsrådet. Efter 1945 fortsatte han et års tid med at udsende Jyde-breve. 1. oplag var på kun 300 eksemplarer. Heftet med brugsspor. Pris: 75 kr.
IMG_20150729_0019A.R. Jørgensen, 9. april – De spildte muligheders dag, Gyldendal 1980
I følge forlaget er denne bog af oberst A.R. Jørgensen den første samlede kritiske militær-analyse af de fejl, der bkev begået fra dansk og norsk side d. 9. april Forfatteren mener, at der rent faktisk havde været gode muligheder for at lægge tyskerne hindringer i vejen – endda med ringe civile og militære tab. Heftet, 182 s. , god stand Pris: 50 kr.
diverse-mennesker-for-kulHans Jørgensen, Mennesker for kul,  SID
Under besættelsen blev mere end 100.000 danskere fremmedarbejdere i Tyskland,  omkring halvdelen var ufaglærte mænd og kvinder. De kom afsted efter krav fra den tyske besættelsesmagt, ofte tvunget af de sociale og understøttelsesmæssige muligheder og deres egne organisationer.  Efter krigen blev de nærmest opfattet som landsforræddere. Denne bog fortæller deres historie. Indbundet 125 sider, pris 60 kr.
Niels Olsen, Rene Folk med Rene Hænder, Dansk Socialistisk Forlag u.å.
Dette lille hefte har undertitlen “Blade af Fritz Clausens Blaa Bog” og er et kraftigt angreb på både Clausen og de mennesker, der stod  bag det danske nazist-parti. Skriftet er formentligt udgivet i 1941, altså under besættelsen. Der er indlagt et lille nummereret sangblad med et par nationale sange og især et par nazistiske sange til kendte melodier. Heftet er slidt, men et interessant dokument.  40 S. Pris: 100 kr.
Jørgen Røjel, Holger Danske rejser sig, Samleren 1993, 2. oplag
Forfatteren var aktivt medlem af modstandsgruppen Holger Danske, så han har kendt til, hvad han skriver om, på egen krop. Undertitlen er “Opgøret med stikkere og terrorister”, hvor Holger Danske-folk gennemførte op mod 200 af ca. 350 stikkerlikvideringer – for mange af modstandsfolkene med livslange psykiske belastninger til følge. I slutningen af bogen er en liste med 64 navne på faldne Holger Danske-folk og på en måde rammer det et citat fra Johannes-evangeliet ind: “Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner”. Heftet, 428 s., pæn stand. Pris: 120 kr.
krig-kæmp-for-altHans Edvard Teglers, Kæmp for alt hvad du har kært, Søren Lunds Forlag Aarhus 1957
Bogen udkom allerede i 1945, men i denne nyere version er medtaget adskillige skildringer af episoder, der ikke var med i 1.udgaven.  Forfatteren deltog selv i befrielseskampen som sabotør. Med dedikation fra udgiveren. 198 sider, delvis uopskåret, heftet. Pris 60 kr.
kampogsejrJens Toldstrup, Kamp og sejr, Gyldendal 1976
I romanens skikkelse fortæller Tolstrup historie om besættelsestiden. Toldstrup var en af de mest frermtrædende i modstandskampen bl.a. som nedkastningschef i Jylland. Historikeren med speciale i besættelsestiden, Jørgen Hæstrup, har skrevet forordet. Heftet 172 s., pæn stand. Pris: 50 kr.
jernbanesabotagenAage Trommer, Jenbanesabotagen i Danmark, Odense University Press 1971
Bogen er Aage Trommers doktordisputats. Det er i denne undersøgelse om jernbanesabotagens militære betydning, at han konkluderer som hovedtese, at sabotagen kun influerede lidt på det militære begivenhedsforløb. Men han bestrider dog ikke, at sabotagen havde både moralsk og psykologisk betydning. Heftet, 323 s. Pris: 120 kr.
ziller.jpgRobert Ziller, Wij maken Geschiedenis, Het Hollandsche Uitgevershuis 1946
Ziller er psudonym for den østrigske maler og grafiker Richard Ziegler. Han måtte forlade Berlin efter Hitlers magtovertagelse i 1933, og disse tegninger af ledende nazister i en karikeret streg blev første gang udgivet i London under krigen med titlen We make history. Bogen er kommet på flere sprog – også dansk – men er her i en hollandsk udgave. Original indbindng, bind med misfarvninger. Privat hilsen fra en hollandsk gavegiver, dateret juli 1949. Pris: 80 kr.

Andre bøger om krig

menneskerArne Gammelgaard, Mennesker i malstrøm, Systime 1981
I fire år efter besættelsen havde Danmark op mod en kvart million tyske flygtninge. De var ubudne gæster og ikke velkomne. Forfatteren har bl.a. haft mulighed fior at sætte ansigt på nogle af dem. 199 s, pæn stand. Pris:
40 kr.
Frits Holst og Axel Larsen, Feltogene i vore første frihedsaar, Ernst Bojesen 1888
Spændende og meget detaljeret gennemngang af den sønderjyske krig 1848-50 – netop den periode hvor Danmark fik en fri forfatning. Illustreret af samtidige kunstnere men også med flere kort. Tre bøger om henholdsvis 1848, 1849 og 1850 indbundet i et solidt bind. Indhold med lidt alderspletter, men i øvrigt i pæn stand. Pris: 180 kr.
Vilh. la Cour, Med far i felten, Gyldendal 1964
Bogen er skrevet på baggrund af breve fra krigen i 1864 fra la Cours far. La Cour lægger citaterne ind i en fortællende ramme, der er med til at give et samlet billede af den ulykkelige krig. Indbundet, med omslag bevaret. 185 s, fin stand. Pris: 80 kr.
IMG_20150729_0016Børge Outze, Sådan begyndte det, Fogtdal 1970
Dagbladet Information begyndte som illegal virksomhed under besættelsen, men d. 4. maj 1945 indtog en håndfuld pressefolk og frihedskæmpere Fædrelandets trykkeri i Store Kongensgade i København og så kom det første legale nummer af avisen på gaden. Den mangeårige chefredaktør Børge Outze fortæller her både om den illegale opstart og om avisens udvikling efter krigen. Heftet 116 s. Pris: 30 kr.
frakrigenAlex Wilde, Fra Krigen i 1848 – 1849, Gyldendal 1892
Forfatteren var kommandør under denne første af landets ulykkelige krige i de tidligere hertugdømmer. Han giver en personlig og levende beretning om sine oplevelser, og de slag han deltog i. Samtidig indbinding, pæn stand. Pris:
170 kr.

2 tanker om “Besættelse og krig”

 1. Hej: Jag var nyfiken om du fortfarande har på lager, John Steinbeck, “Maanen er skjult”, De danske Studenters Forlag, olagligt utg till salu?

  Jag bor i USA och skulle vilja se om jag kunde få den skickad.

  Tack för din tid.

  Bäst,

  John

  1. Hej John Hooper –
   Jeg beklager den sene besvarelse, men jeg har været bortrejst. Jeg har fortfarande *Maanen er skjult” på lager. Det er jo et illegalt skrift fra besætteklsesperioden og bare stencileret. Skriftet koster 100 danske kroner og det vil koste 60 danske kroner at skicke det til USA som almindeligt brev, så den samlede pris bliver 160 danske kroner. Jeg får i givet fald brug for din adresse. Betaling kan nemmest ske via PayPal på min emailadresse bennyaros@gmail.com med mindre du foretrækker en anden løsning.
   Med venlig hilsen
   Benny Aros
   Antikvariat Aros

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *