Århus-bøger

Aarhus Vejviser 1929, De forenede Bogtrykkerier

Det var dengang byen var til at overskue og telefonumrene 3 eller 4-cifrede og der var hele 8 aviser. Der var fremdrift, og byen var vokset til godt 87.000 indbyggere, inc. forstæderne. Det vidner denne vejviser om. Masser af aktivitet, mange virksomheder, foreninger osv. Mange er væk i dag, personligt kan jeg godt savne en “Dansk Bogsamlerforening” med et årskontingent på 5 kr..  Garanti for mange timers interessant læsning. Et kort over byen mangler, og bogen har brugsspor, bl.a. flænge i ryggen.  800 s. – 90 kr.

Emanuel Sejr (red.), Aarhus Aarbog 1932, Universitetsforlaget

En bog med mange interessante oplysninger om, hvad der rørte sig i byen af stort og småt i årets løb og et righoldigt navnemateriale. Omslag med brugsspor. 149 s. – 40 kr.

Aarhusegnens Hjemstavnsbog, Clemenstrykkeriet 1940

En bog beregnet til Skolebrug, som der står. Historisk strækker den sig tilbage til istiden og hele vejen op til vore dage. Indbunden, forside med plet og lidt misfarvning, 262 s. – 90 kr.

med tryk på Århus, Århus Bogtrykkerforening 1990

Udgiv et i anledning af foreningens 100 års jubilæum. Bogen handler dels om udviklingen i trykteknik, hvor den gammeldags metode efterhånden erstattes af IT og off-set, men der er også et foreningshistorisk afsnit. 118 s. – 80 kr.

Gustav Albeck (red.), Aarhus Universitet 1928 – 1978, Universitetsforlaget i Aarhus 1978

Der var mange forsøg, men omkring 1920 begyndte det at lykkes og i 1928 havde byen et universitet. Godt nok i en mindre ejendom i Nørre Alle og med ganske få lærere og studerende. Men det er som bekendt blevet stort, meget stort. Foruden jubilæumsskriftet vedlægges et lille skrift af ildsjælen Victor Albeck om “Arbejdet for Oprettelsen af et Universitet i Aarhus”. 648 s. – samlet pris 120 kr.

Aarhus Universitets Kantate, 1938

Ved universitetets 10 års fest d. 10. september 1938 blev opført en nyskrevet kantate for baryton, mandskor og orkester. Teksten var af bysbarnet Hans Hartvig Seedorff Pedersen med musik af Johan Hye-Knudsen. 13 s. – 50 kr.

Finn Andersen, Den 3. streng, Århus Byhstoriske Fond 2002

Arbejderbevægelsen består af tre strenge, fagbevægelsen, partiet og kooperationen. Der har i Århus som mange andre steder været en række kooperative virksomheder indenfor mange brancher – også meget store indenfor byggefagene  men også et fællesbageri, mejeriet Enigheden, brugsforeninger  og ikke mindst boligforeninger.  135 s. – 90 kr.

Ole Degn og Vagn Dybdahl (red.), Borgere i byens råd, Århus Byhjistoriske Udvalg 1968

En fortegnelse over medlemmer af borgerrepræsentationen og byrådet i perioden 1838 til 1968 – og ikke mindst en række interessante portrætter. 168 s. – 90 kr.


Bernhardt Jensen, Livet i Århus i gamle viser, Århus Byhstoriske Udvalg 1975
Den gamle borgmester har gravet dybt i arkivet for at finde viser, der fortæller om stort og småt i byen. Den ældste er et “enfoldigt klagedigt” fra 1659 om et svensk bombardement af Århus, den yngste fra 1959, hvor der var strid om kommunegrænser.  138 s. – 70 kr.
Peder Jensen, Hist og her i Århus, Forlaget Marselis 1972

Forfatteren var arkivar på avisen  Demokraten, og ligesom sin bror borgmester Bernhardt Jensen ivrig lokalhistoriker. Her leverer han en række gode og ofte overraskende historier om den by, vi bor i. Illustreret af billedkunstneren Bjarne Nielsen, der var bladtegner på Demokraten.  Forsiden let misfarvet af lyset. 133 s. – 80 kr.

Peder Jensen, Bogbindere i Århus, 1971

Udsendt i anledning af Aarhus Bogbinderlaugs 75 års jubilæum. Den gang var det faktisk et erhverv med flere mestre. I dag er der kun en enkelt tilbage. Indbundet af en af de kendte, Jens E. Hansen. 53 s. – 50 kr.

Peder Jensen, Det var dengang…, Forlaget Marselis 1973

En skildring af arbejdet i gamle dage, som det var i hjemmet, i fritiden og på jobbet. Billederne er fundet frem af arkivar Peder Jensen, der også har skrevet teksten.  Udsendt som nytårsskrift. 107 s. – 60 kr.

Poul Harris, Marselis-slægten, Centrum 1980

Historien om den nederlandske slægt, Marselis, der fik stor betydning for Århus-området, og hvis navn går igen i flere sammenhænge som skoven, veje, slottet og gymnasiet. Skrevet af Harris, der også var hollandsk konsul gennem en årrække, og udgivet for at markere 300 året for at slægten fik friherrelig stand, og Havreballegår gjort til baroniet Marselisborg. Signeret af forfatteren.  240 s., om slag med lidt rifter – 100 kr.

Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg (red.), I Dokkens verden, Husets Forlag 2003

Dokken var en af byens helt store arbejdspladser, der gik konkurs i 1999. Flere forsøg på at genstarte og redde dele af virksomheden var forgæves. Bogen her giver plads til at gamle værftsarbejdere kan fortælle deres historie, desuden en række fine fotos af Folke Harrits. 385 s. – 90 kr.

Det gyldne Hus, Aarhus Teater i 100 år, 2000

Aarhus Teater blev skabt på initiativ af en række borgere, der fik Hack Kampmann til at tegne den nye markante bygning ved Bispetorv. Udover en omtale af selv bygningen er også en skildring af en række forestillinger m.m. og mange fotos. 190 s. – 80 kr.

Fra kysthavn til storhavn, Århus Byhistoriske Udvalg 1994

Skibsfart har siden vikingetid været afgørende for Århus. Denne bog beskriver den moderne udvikling fra 1915 og frem. 253 s. -70 kr.

C.A. Hjernøe, Da der kom flotte sejlere i Aarhus Havn, Århus Havnevæsen  87/88

Nytårsskrift med 10 beretninger om 10 sejlskibe og andre små fortællinger fra havnen. 37 s. – 50 kr.

Finn H. Lauridsen, Fremmede ser på Århus, Århus Byhistoriske Udvalg 1962

En række beretninger fra tiden 1786 til 1961 af gæster, der har besøgt os. Indbundet, 248 s. – 50 kr.

Muus Pedersen, Hvor aaen vander…, Aarhuus Stiftstidende 1959-60

En lille bog om Brabrand-stien med tegninger af forfatteren. Den sidste tegning er et forslag til en mindesten for borgmester Unmack Larsen, der fik ideen til Brabrandstien. 24 s. – 40 kr.

Henry A. Robæk og Lars P. Gammelgaard (red.), Århus-konservatismen 100 år, 1973

En stribe af konservative profiler har bidraget til dette skrift, der både handler om det lokalpolitiske men også om Århus-konservatismens indflydelse på landsplan. Omslag med brugsspor,  313 s. – 50 kr.

Hans Hartvig Seedorf, Gennem Barndommens Gade,  Marselis Tryk 1958/59

Nytårsskrift trykt i 700 eksemplarer, hvoraf dette er nr. 256. Seedorf fortæller om sin barndom i det indre Århus.  Illustreret af Ole Sværdpiil. 47 s. – 50 kr.

Emanuel Sejr, Lidt om Lodser, Århus Havn, 1965-66

Og om lodshuse i det gamle Århus. Nytårsskrift, nr. 42 af 1000 eksemplarer, signeret af forfatteren. 40 s. – 80 kr.

Emanuel Sejr, Fra smakke til hurtigfærge, Århus Havn, 1964-1965

Fra dengang vi endnu kunne sejle til Kalundborg. Signeret “God jul. Fra Sejr & co.” Nr. 22 af 850 eksemplarer.  31 s. – 100 kr.

Emanuel Sejr, Århus-Profiler.,Århus Byhistoriske Udvalg 1974

Baseret på en række artikler, bragt i Aarhuus Stiftstidende. Det drejer sig dels om livet i hverdag og fest, musik, byens historie og en række af byens personligheder som Hellig Niels og Derakenberg-Johnsen. 215 s. -.50 kr.

Hans Hanssøn Skonning, Beretning om Aarhus Domkirkespirs Brand 1642, Faksimiletryk

Speciel lille bog , hvis forfatter i sin tid var både bogtrykker, klokker ved Domkirken og notar i Domkapitlet. Bogen er trykt i kun500 eksemplarer på håndgjort papir fra Silkeborg Papirfabrik. – 70 kr.

Helge Søgaard, Sagnet om det ældste Århus, Th. Thrues Bogtrykkeri 1950

Forfatteren var en central figur i Århus. Han blev den første dr.phil. fra Århus Universitet, arbejdede gennem mange år i Den gamle By, en periode som direktør efter Peter Holm, og på Statsbiblioteket. I denne lille bog gennemgår han “sagnene” om byens udvikling fra stenalderen. 36 s. – 50 kr.

Strædet ved Strøget, VJ 1947

Lille historisk skitse om Sct. Clemensstræde i anledning af forretningen VJ, Viggo Jørgensen, 50 års jubilæum. Med tegninger af Harald Borges. Udgivet i begrænset oplag “paa Grund af Tidens Papirvanskeligheder”. Dette er nr. 158 af et ukendt antal. – 40 kr.

Tidsbilleder. Domkirken og byrummet gennem 800 år, Århus Domkirke og Århus Byhistoriske Udvalg

Den første Domkirke i Aarhus var faktisk Frue kirke uden for byen, men fra omkring 1350 var der efter mange besværligheder bygget en stor kirke inden for byvolden. Bogen følger i en række tidsbilleder hvordan kirke og by forandrede sig i løbet af århundreder op til i dag.  138 s. – 80 kr.

200 Århus-rekorder, Århus Stiftstidende 1993

Stort og småt mellem hinanden om byens liv fortalt af avisens journalister og fotografer. Udgivet i anledning af 200 års jubilæet. 214 s. – 80 kr.