‘Antikke’ bøger fra før 1905

De følgende bøger er i sagens natur præget af tidens tand – mere eller mindre. Det er dragende bøger, men vær forberedt på alderspletter  og andre skavanker som på alt andet inc. os selv.  På gængse antikviteter er det den slags, der kaldes patina.

Procedure og Dom .. i sagen: Justitien contra … Skræppenborg.., J. Deigaard, Krigsraad og Procurator ved Landsoiverretten 1837
Et særdeles interessant dokument fra den tidlige vækkelses dage. Det var simpelthen forbudt efter den såkaldte Konventikeklplakat fra 1741 at holder religiøse møder også i hjemmene uden sognepræstens samtykke og tilstedeværelse. Den gjorde disse tiltalte så, og det fik de bøder for ved Landsretten. Den nok bedst kendte var Ole Peter Holm Larsen af Skræppenborg, der senere bevægede sig i grundtvigsk retning.  Indstregninger flere steder. 40 s. Pæn senere indbinding. Pris: 150 kr.
antik-improvisatoren kopiH. C. Andersen, Improvisatoren,  Reitzel 1837, 2. oplag
Denne roman opfattes som H.C. Andersens gennembrudsværk. Den blev påbegyndt under en rejse til Italien og er da også en slags rejseskildring. Han havde svært ved overhovedet at få den udgivet, men den blev en succes, kom i flere oplag ig oversat til både tysk og engelsk. Dette eksemplar har alderspletter, lidt orme-gnav og en rift i smudtstitelbladet.  Indbindingen er slidt og gået løs, så der skal nok en bogbinder ind over. Men det er altså et eksemplar af Andersdens første egentlige litterære succes. 215 sider og 251 sider, indbundet sammen. Pris 490 kr.
norske-eventyrP. Chr. Asbjørnsen, Norske folke- oig huldre-eventyr i udvalg, Gyldendal 1879
En samling på godt 30 fortællinger, det lykkedes at få fat på, før det var for sent. Blandt dem er kendte historier som Per Gynt og De tre Bukkene Bruse. Illustreret af en række kunstnere. Indbundet, ryggen slidt, 360 s. Pris: 400 kr.
St. St. Blicher, Himmelbjergfesten 1843, 2. oplag  1865
Blicher var den, der satte gang i de store folkefester med sin første Himmelbjergfest i 1839 – fester der var patriotiske og kulturelle sammenkomster, og som havde mange deltagere. Dette lille skrift er et program med Blichers sange og taler til festen i 1843. Genudgivelsen kan tænkes at hænge sammen med, at der i heftet også er en kort tale til sønderjyderne. 18 s. , uopskåret. God stand. Pris: 60 kr.
antik-christmas-maimaWalter Christmas, Maïma, Gyldendal 1895
Christmas er i eftertiden bedst kendt for sine drengebøger om Peder Most fra Svendborg. Men han har skrevet meget andet som denne rejseroman fra Sydøstasien, og var i sin tid en populær forfatter. Titelbladet er og ser meget plettet ud, men det er bogen faktisk ikke, og bindet er også i orden omend lidt slidt.  235 sider, pris 90 kr.
N.F.S. Grundtvig, Digte, Chr. Steen & Søn 1869
Et lille udvalg af Grundtvigs kæmpeværk ved Svend Grundtvig med flere historiske og religiøse digte, og blandt dem flere af de mest elskede og brugte. C. Hostrup har skrevet et grundigt forord og introduktion til Grundtvig som digter. Indbundet i samtidigt forlagsbind med prægetryk omend mandsportrættet på forsiden ikke kan være Grundtvig. Lille format, 208 s. Pris: 110 kr.
Johan Ludvig Heiberg, Vaudeviller, Reitzelske Forlag 1895
Heiberg har måske ikke opfundet vaudevillen, men det er tæt på. I tre bind kan man her stifte bekendtskab med f.eks. “Kong Salomon og Jørgen Hattemager”, “Et eventyr i Rosenborg Have” og “Nei”. Spillene er fra omkring 1830, og de er udgivet i 3 bøger, hvor de to første er indbundet sammen. Rigtig pæne, let slidte bind. Pris: 130 kr.
H.P. Holst, Den lille Hornblæser, C.A. Reitzel, 7. udgave 1889
Dette lange fortællende digt fra krigen i 1848 er nok det, der den dag i dag står som forfatterens bedste. Bindet er med prægetryk i guld af digtets helt i aktion, men forfatteren punkterer i en tilføjelse myten om at det er en skildring af en virkelig tildragelse. Indholdet er i god stand bortset fra lidt alderspletter.  Det fremgår af en indskrift, at den er givet som flidsbelønning til en elev på Randers lærde Skole i 1891. Lille format 174 s. Pris: 70 kr.
Henrik Ibsen, Kongs-emnerne, 2. udgave, Gyldendal 1870
Et historisk skuespil, der handler om striden om kongemagten i Norge mellem den valgte konge Håkon IV og hans svigerfar jarl Skule. Bogen er i god stand, men specielt på de sidste sider er papiret aldersplettet. Indbundet, 217 s. Pris: 70 kr.
antik-kongerik kopiBernhard Severin Ingemann, Kong Erik og de fredløse, 5. udgave, Reitzel
Danmarks store romantiske digter skrev fra sit domicil på Sorø Akademi mange historiske romaner. Han tog det ikke så nøje med de historiske fakta, kendte dem vel næppe i detaljer, men spændende og meget elskede blev de. Denne om Erik Menveds tid udkom første gang i 1833. To dele er sammenbundet i et senere pænt bind, lidt fugtpletter.  242 og 261 sider, pris 100 kr.
antik-laub kopiThomas Laub, Om Kirkesangen, Reitzel 1887, 1.udgave
Komponisten og organisten Laub arbejdede for en reform af salmesangen på grundlag af reformationstidens salmemelodier. Og selv fik han skrevet en hel del, der fortsat er ‘kernemelodier’ i gudstjenesten som f.eks. Sov sødt barnlille og Alt står i Guds Faderhånd m.fl. Indbundet af det daværende Studenterhjemmet, hvor den må have stået i biblioteket. 195 sider, pris 170 kr.
Luther, Sandhed til Gudfrygtighed udi en eenfoldig og efter Mulighed kort dog tilstrækkelig Forklaring over sal. Doct. Mort. Luthers Liden Catechismo, Fogs Enke i Horsens 1860
Titlen er noget af en mundfuld, og den er endda længere.  Forordet til denne “lærebog” er skrevet af E. Pontoppidan i 1737, hvor Vajsenhuset samtidig fik monopul på udgivelsen. Via en samling spørgsmål  og svar gennemgås bl.a. De 10 Bud og Fadervor. Bogen bærer præg af at have været brugt og bindet er noget slidt, men det er jo en del af historien., Lille format, 216 s. Pris: 140 kr.
Dr. Joh. Jac. Rambachs Saliggjørelsens Orden, Fogs Enke i Horsens 1863
Denne lille bog er klassisk “præstelig” pædagogik med spørgsmål/svar metoden til at forklare Bibelen. Det siges oven i købet på titelbladet at den er “sammenskrevne for de Børn, som ikke have ret langTid til at gaae i Skole”. Lille format,  slidt omslag. 116 s. Pris: 90 kr.
antik-merimeeProsper Merimee, Fra Bartholomæusnattens Tid, Gyldendal 1871
Roman om de frygtelige begivenheder i Paris i 1572, hvor mange tusinde huguenotter – protestanter- blev ofre for en massakre iværksat af kongemagten. Bogen er oversat af S. Schandorph og har fået et forord af Georg Brandes med på vejen. Indbundet, fugtplettet, 282 sider, pris 90 kr.
Ferd. Petersen, De danske Udlande, i serien Lande og Folk, udgivet i Aarhus 1891
Bogen var beregnet til  geografiundervisningen i Folkeskolen. Den indeholder dels en gennemgang af de da kendte forhold på Grønland, Island, Færøerne og Dansk Vestindien, som vi ikke havde solgt på det tidspunkt. Dertil kommer et afsnit om Svejts forfattet af G. Hvejsel. Indbundet, ryggen slidt, 214 s. Pris: 120 kr.
reventlowN, Rasmussen Søkilde, De Reventlowske Skoler for hundrede Aar siden, N.C. Rom 1883
Skriftet er et stykke skolehistorie. I slutningen af 1700-tallet vendte de grevelige brødre Reventlow hjem fra Tyskland og reformerede/moderniserede det danske skolevæsen. Den ene på Lolland-Falster, den anden på Fyn. Og det er arbejdet med oprettelsen af de første såkaldte filantropiske folkeskoler på Brahetrolleborg dette lille skrift handler om. Forfatteren har kunnet gengive både skolereglement, prædikener og talere fra den gang. Udover at sætte gang i skolerne fik Reventlow også etableret et seminarium. Original indbidning, 88 s. Pris: 80 kr.
M. Rowel, Breve fra Helvede, Gad 1867, 3. oplag
En meget særpræget bog, skrevet under pseudonym af en dansk forfatter og teolog W.A. Thisted. Indholdet er angiveligt en række breve fra en hovedperson, der er endt i Helvede. Brevene er dels beskrivelser af de frygtelige forhold på stedet, dels erindringer. Og selvfølgelig er det fiktion, men spændende nok. Slidt samtidigt bind, 607 s. Pris: 100 kr.
antik-fest-ogsøgnS. Schandorph, Fest- og Søgnedage, C.A. Reitzels Forlag 1886
En række digte og sange, mange fra forfatterens rejser sydpå, men også hyldestdigte til kolleger – og til almuen. Åbningsdigtet er en tak til vennen Georg Brandes. Bindet lidt slidt, men i øvrigt i pæn stand, 173 sider, Pris 110 kr.
antik-fraudlandet kopiS. Schandorph, Fra udlandet og fra Hjemmet, Reitzel 1890, 1.udgave
Fire fortællinger hvor især dem fra ‘Hjemmet’ gør sig gældende. Bl.a. en finurlig skildring om Valgtryk mod en husmand i det unge demokrati og dets følger samt ikke mindst den sørgmuntre En ‘behagelig’ Juleaften’ om et par småfolks, en gammel murersvend og hans håndlanger,  jul ved Sidse. Samtidigt bind med prægetryk, misfarvet på ryggen. 325 sider, pris 70 kr.
 antik-vilhelmvangS. Schandorph, Vilhelm Vangs Studenteraar, Gyldendal 1894, 1. udgave
Det er en af Schandorphs seneste romaner. Han var især kendt for sine folkelivsskildringer, oftest af almuen, men her tager han også fat på borgerskabet. Indbundet, 346 sider, pris 90 kr,.
antik-tegnerEsaias Tegnér, Frithiofs Saga, Schubothes Boghandling 1855
Tegnérs vældige romantiske værk fra 1825 omfatter 24 digte i forskellige versemål. Historien er baseret på et islandsk saga om bonden/vikingen og kærligheden til den norske prinsesse Ingeborg. Sagaen blev en international succes. Her foreligger den i en tidlig dansk udgave fra 1855 med paralleloversættelse af A.E. Boye.  308 sider, med fugtpletter men i rimelig stand, bindet slidt. Pris 110 kr.
antik-kreutzer-sonateLeo Tolstoi, Die Kreutzer-Sonate, Otto Janke, ca. 1908
Denne korte roman handler om kærlighed, ægteskab og jalousi. Hovedfiguren slår sin hustru ihjel, fordi hun har et forhold til en musiker. Romanen blev i første omgang forbudt i Rusland på grund af dens synspunkter. Denne udgave er på tysk, og forholdsvist tidlig.  Indbundet, pæn stand. Pris 90 kr.
Mark Twain, Naive Rejsende, Schubothes Boghandel, 1884
Bogen bygger på en faktisk lystrejse som Mark Twain foretog i 1867 til Europa og Mellemøsten, Det hellige Land. Der er bid og satire i denne meget underholdende rejsebog, hvor der absolut ikke lægges fingre imellem . Udgivelsen består af to dele, der her er indbundet samlet.  278 og 294 s. Pris: 150 kr.
Mark Twain,  Udvalgte skrifter, Jørgensens Forlag 1874
Det er mig bekendt første gang Mark Twain udkom i bogform i en dansk oversættelse ved Robert Watt. Oversætteren har desuden skrevet et oplysende forord. Af hans forord til anden del fremgår at han endda har været på brev med Twain, der glæder sig over at hans skrifter har vundet læsere i Norden. Første bog indeholder en række kortere  humoristiske arbejder, mens anden bog især er uddrag af “For lud oh koldt Vand”.  I følge et blyantsnotat skulle den noget surrealistiske tegning med et portræt være begået af Holger Drachmann.  Bøgerne er indbundet samlet i et samtidigt, lidt slidt bind, 264 og 227 s. Pris: 200 kr.
 antik-twain2Mark Twain, En Landstryger paa Rejse, Nyt dansk Forlagskonsortium 1881
Undertitlen er Skitser fra en Rejse i Europa, og Twain beretter herligt om sine opleveklser på en tur, som ikke er efter den sædvanlige turistmodel. Privat senere indbinding,  183 sider, pris 80 kr.
 antik-twain1Mark Twain, Paa Rejser, Schubothes Boghandel 1881
Denne bog omfatter dels en rejseskildring fra Bermuda-øerne og dels måske mere interessant for os i dag ungdomserindringer fra hans lodsliv på Mississippi floden. Det er flot skrevet. Privat senere indbinding, 194 sider, pris 90 kr.
B. Werner, Nybyggerliv blandt Meskito-indianere, Frem – Gyldendal 1904
Beretning fra en ung dansker, der søger lykken og rigdom som nybygger og guldgraver i Nicaragua. Det går op og ned – til sidst må han opgive og rejse hjem. Bogen er et interessant tidsdokument, især i skildringen af forholdet til de indfødte indianere. I dag ville han blive anklaget for racisme, men holdningen er formentlig meget tidstypisk. Indbundet, lidt slidt, nogle blade med pletter, 288 s. Pris: 100 kr.