Filosofi

Aristoteles, (Anfinn Stigen), Berlingske Filosofi Bibliotek 1964
236 s. Pris: 30 kr.
Augustin , (Jørgen Pedersen), Berlingske Filosofi Bibliotek 1965
240 s. Pris: 30 kr.
Augustini Confessiones, Lipsiae 1909
Hvis du gerne vil læse en af de mest betydende kristne tænkere på originalsproget, er muligheden her. Det er Augustins ‘selvbiografi’ hvor han også beskriver sin vej fra den klassisk græsk/latinske uddannelse til en kristen overbevisning., alt på latin., lille format 288 s. Pris: 40 kr.
Augustins småskrifter om troen, bind 2, Anis 2005
Det drejer sig om de to skrifter ‘Kristendomsundervisning for begyndere’ og ‘Tro,håb og kærlighed. En håndbog’. De er oversat af Torben Damsholt, der også har forsynet bogen med en indledning. 134 s. Pris:60 kr.
IMG_20150729_0033 kopiDavid Bugge, Pia Böwadt og Peter Aaboe Sørensen (red.), Løgstrups mange ansigter, Anis 2005
K.E. Løgstrup var en af de ‘store’ teologer ogf filosoffer på Århus Universitet, og hans arbejde har betydet utrolig meget for mange faggrupper. Bogen indeholder en række bidrag om Løgstrups tanker om filosofi, om teologi, om etik og om kunst – meget af det skrevet af nuværende forskere og undervisere med tilknytning til hans gamle universitet. Indbundet, 454 s., som ny. Pris: 140 kr.
IMG_20150729_0032F.C. Copleston, Aquinas, Penquin Books 1965
Thomas Aquinas levede i 1200-tallet og det blev ham, der skulle formå at optage den klassiske græske lærdom fra Aristoteles i det kristne verdensbillede. Forfatteren har en baggrund som jesuit, og understreger at Aquinas tanker fortsat har en særdeles stor indflydelse især på den retning, der kaldes thomismen. Paperback, 272 s. Pris: 30 kr.
Thomas Aquinas, (H. Roos) , Berlingske Filosofi Bibliotek 1965
238 s. Pris: 30 kr.
David Favrholdt, Lenin hans filosofi og verdensanskuelse, Gad 1978
158 s. Pris: 30 kr.
nietzscheIvo Frenzel, Nietzsche, Portrætserien, Rosenkilde og Bagger 1978
Nietzsche kom til at spille en rolle som en af det 20. århundrede mest betydende filosoffer, nihilismen, nazismen, magtmenneske-teorier osv. ville have været noget andet uden ham. I denne biografi gennemgås hans tilværelse kompetent. Der redegøres for hans sygdom, hans forbindelse med musikken – især Wagner-familien og om søsteren, der i hans sidste formørkede år ‘overtog’ hans arbejde på en forvanskende måde. Indbundet. Pris: 35 kr.
Friedrich Nietzsche, Tragediens fødsel, Pax 1969
Indledning ved Arild Haaland. 144 s. Pris: 30 kr.
Descartes (Povl Dalsgård-Hansen), Berlingske Filosofi Bibliotek 1966
Descartes anses for grundlægger af den moderne filosofi, der går naturvidenskabeligt til værks. Det er også ham med den berømte sætning ‘cogito ergo sum’ som bevis på, at jeg’et er til. 236 s. Pris: 30 kr.
Hegel (Oskar Hansen), Berlingske Filosofi Bibliotek 1971
257 s. Pris: 30 kr.
David Hume (Niels Egmont Christensen), Berlingske Filosofi Bibliotek 1966
Bogen fokuserer på to sider af Humes filosofi, den ene hvordan vi erkender, den anden hans moralfilosofi. Med en indledning af Aarhus-filosoffen Egmont Christensen., 233 s. god stand. Pris: 30 kr.
John Locke (David Favrholdt), Berlingske Filosofi Bibliotek 1965
229 s. Pris: 30 kr.
Stuart Mill, (Mogens Blegvad), Berlingske Filosofi Bibliotek 1969
Stuart Mill var et mangesidigt talent, embedsmand, debattør, politiker m.m. Han har betydning på flere felter som nationaløkonomi, ligeberettigelse, moral osv. Her præsenteres en række af hans skrifter med indledning og noter ved Mogens Blegvad. Heftet,lidt løs i ryggen. 264 s. Pris: 30 kr.
G.E. Moore, (Ingolf Sindal), Berlingske Filosofi Bibliotek 1969
249 s. Pris: 30 kr.
Spinoza, (Oskar Hansen), Berlingske Filosofi Bibliotek 1965
207 s. Pris: 30 kr.
Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie, Sammlung Piper 1963
Indbundet, 167 s. Pris: 20 kr.
Jan Lindhardt, Machiavelli, Gad 1969
Lindhardt er mester for denne kommenterede biografi, der giver en grundig indføring i datidens magtkampe og ideologier. 96 s. Pris: 35 kr.
K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, 6. oplag Gyldendal 1962
Dette er Aarhus-professoren forsøg på at argumentere for at almindelig medmenneskelig etik ikke nødvendigvis alene i vores kultur skal vurderes som et kristent anliggende, men er et ansvar som kirken ikke kan tage patent på. Løgstrups forelæsningsrække om problemet har været og er stadig til inspiration i mange også ikke-akademiske kredse. Jeg har såmænd også selv skullet bruge den, og der er derfor navn på omslaget. Heftet 297 s., i brugt men rimelig stand. Pris: 70 kr.
K.E. Løgstrup, Kants æstetik, Gyldendal 1965
Skriftet er udkommet i serien Filosofihistoriske Monografier , og Løgstrup har fokus på Kants æstetiske tænkning, herunder æstetiske domme, skønhedsidealet m.m. Med dedikation fra forfatteren til Jens Kruuse.. 114 s. god stand. Pris: 150 kr.
IMG_20150729_0025Bertrand Russell, An outline of Philosophy, World Publishing 1972, 8.udg.
Den store engelske filosof kommer langt omkring i dette et af hans mest kendte værker. Hans mål er at give en beskrivelse af verden som den faktisk er og som den opfattes – det hele i et elegant sprog og med henvisninger til tidligere filosoffer. Paperback, 318 s., pæn stand. Pris 50 kr.
Teofrast, Mennesketyper eller Karakteres, Gyldendal 1963
Lider man af den vrangforestilling at mennesket har ændret sig til det bedre siden oldtiden, skal man bare læse Teofrast. Den gamle græker, der var samtidig og ven med Aristoteles, har i denne bog skrevet en karakteristisk af en række mennesketyper som den sleske, den behagesyge, den nærige, den storsnudede, den taktløse, den forfængelige osv. Tekster som stort set rammer plet også i vores samfund. Henrik Haarløv har oversat. Indbundet, Pris: 40 kr.
Ole Egeberg, Experimenter Læsninger i Søren Kierkegaards forfatterskab, Forlaget Modtryk 1993
142 s. Pris: 50 kr.
Peter Tudvad, Forbandelsen, Politikens Forlag 2013
Forfatteren kalder det for en roman, og altså ikke en fagfilosofisk bog. Men det bliver romanen selvfølgelig også. 492 s. Pris:90 kr.
Kjeld Holm, Malthe Jacobsen og Bjarne Troelsen, Søren Kierkegaard og romantikerne, Berlingske Leksikon Bibliotek 1974
159 s. Pris: 30 kr.
Johannes Sløk, Da Kierkegaard tav og Kierkegaard-humanismens tænker, begge bøger udsendt af Hans Reitzel
Man kan læse Kierkegaard på mangfoldige måder. Nogle drister sig til at tage de samlede værker, som er udkommet i flere omgange, fra en kant af. En noget mere farbar vej er at starte med Sløk,. der er en af de bedste Kierkegaard-kendere vi har haft – og endda kan formidle sin viden og sine opfattelser i et lettere lettilgængeligt dansk, end filosoffen gjorde det. De to bøger bærer præg af at have været læst, men er i øvrigt i rimelig god stand. De er begge hæftede og på henholdvis 140 s. og 240 s.  Samlet pris på begge bind 120 kr.
Johannes Sløk, Guds fortælling Menneskets historie, Centrum 1999
Forord af biskop Kjeld Holm. 526 s. Pris: 120 kr.
Johannes Sløk, Lidenskab og krise, et filmprojekt om Søren Kierkegaards liv og værk, Centrum 1981
Sløk var først og fremmest forsker, idehistoriker og filosof, men han havde også en betydelig formidlingsevne og den har han så brugt her. Filmen blev aldrig til noget, men manuskriptet er værd at læse fordi det fra Sløks side også er et forsøg på at popularisere Kierkegaard. Eiler Krag har illustreret. 113 s. Pris: 50 kr.
Johannes Sløk og Hanne Marie Houkjær, Mennesket & Verden, Centrum 1996
Gennemgang af nogle af de evige filosofiske spørgsmål om eksistens og viden. Skrevet i et letlæst Sløk’sk sprog, men da han på tidspunktet for bogens tilblivelse ikke magtede at gennemføre projektet alene, har han fået hjælp af en ung teologistuderenede, nu sognepræst.  Heftet, 188 s. Pris: 50 kr.
H.C. Wind, Erkendelse og eksistens. Hovedlinjer i Heideggers filosofi, Gyldendal 1974
121 s. Pris: 30 kr.
IMG_20150729_0023Justus Hartnack, Wittgenstein og den moderne filosofi, Gyldendal 1965
Filosofiprofessoren fra Århus Universitet må tilskrives æren for at have introduceret Wittgenstein herhjemme. I denne bog skriver han lidt om personen Wittgenstein, men gennenmgår desuden både Tractatus og Filosofiske Undersøgelser. Indbundet, 154 s. Pris 30 kr.
Diana Rigtrup, Wittgenstein mellem tro og tvivl, Anis 2007
Wittgenstein bekendte sig aldrig til en religion, men var ikke desto mindre livet igennem optaget af at stille religiøse spørgsmål. Bogen er baseret især på dagbogsoptegnelser fra 1930’erne og en omarbejdet udgave af en akademisk prisopgave. Heftet, som ny, 164 s. Pris: 100 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *