Historie og samfund

Christopher Andrew og Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive, The Penguin Press 1999

Mitrokhin var tidligere senior officer i den sovjettiske sikkerhedstjeneste og havde i en årrække adgang til en række KGB-dokumenter. Han flygtede til England i 1992, hvor denne bog om KGB´s aktiviteter i Vesten er skrevet i samarbejde med en historieprofessor ved Cambridge universitet. . God stand, med smudsomslag 996 s. – 140 kr.

Jørgen Bergsøe (red.), Det Kongelige Dansk Postvæsen gennem 300 aar 1624-1924, udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet 1924

Ak ja, det var dengang vi havde et velfungerende postvæsen, og hele historien er samlet her med et generaldirektorats flid og påpasselighed. En guldgrube ikke bare for filatelister, men for enhver historisk interesseret. Indbundet, god stand, 523 s. – 280 kr.

Claus Bjørn, Grundtvig som politiker, Anis 2207

Færdigredigeret og udgivet efter Claus Bjørns død af Thorkild C. Lyby. Som ny, 264 s. – 140 kr.

V. Bjørnbak Jensen og Poul Karner, Aalborgsoldater, Aalborg Amtstidende 1961

Privat udgivelse i kun 150 nummererede eksemplarer, hvoraf dette er nr. 52. Det er den næsten legendariske fortælling om soldatertiden – her i perioden under 1. verdenskrig og i mellemkrigsårene. Med dedikation af den ene forfatter. 71 s. – 90 kr.

Kåre Bluitgen, Odins Hvisken, 1-4, Høst & Søn 2003

Forfatteren har sat sig en kæmpeopgave, at skabe en folkelig historiefortælling., De fire bind er: Heimdals Børn år 980-1375 på 597 s., Dødedans og Blodunder år 1376-1668 på 598 s., Mysteriernes tilbagetog år 1669-1861 på 556 s. og Bro fra kyst til Kyst år 1862 til 2003 på 573 s. Bøgerne er i god stand – samlet pris 280 kr.

Roberto Bosi, The Lapps, Thames and Hudson 1960

Skrevet af en italiensk etnologisk forsker, der et par år rejste med en samisk familie. God stand, med smudsomslag, 220 s. .- 60 kr.

Carl Linnæus, Laplands Resa år 1732, Wahlström & Widstrand 1975

Forfatteren var kun 25 år, da han med en bevilling fra Kungl. Vetenskapssocieteten i Upsala fik mulighed for at rejse til det dengang uudforskede Lapland især for at studere naturen.  Bogen slutter med en efterskrift om projektet.  Indbundet, næsten som ny bortset fra en plet på smudsomslaget, 277 s. – 70 kr.

Ørnulv Vorren og Ernst Manker, Same-kulturen, Universitetsforlaget, Oslo 1981, 2. udgave, 2. oplag

Forfatterne har med denne bog ønsket at give en enkel og populært formet oversigt over samisk kultur og samfundsliv.. Indbundet, i god stand, 233 s.- 60 kr.

Winston S. Churchill, Marlborough og hans tid, Hasselbalch 1949

Churchill har skrevet dette 4-bindsværk om en af sine berømte forfædre, der levede 1650-1722 og var berømt både som general og diplomat.  Fire pæne bind –  samlet pris 240 kr.

Vilh. la Cour, Med far i felten, Gyldendal 1964

En meget personlig skildring af kampene i Sønderjylland i 1864 på grundlag af breve fra krigens dage. Senere privat indbinding, 185 s. – 70 kr.

Jens Engberg, Til hver mands nytte. Historien om Det kongelige Teater 1722 – 1995, Frydenlund Grafisk 1995

Imponerende værk i 2 bind – 575 s. og 573 s. God stand, 180 kr. for begge bind.

Peter de Hemmer Gudme, Finland Nordens Østvold, Gyldendalske Boghandel 1939, 2. oplag 

Forfatteren var selv frivillig i Finland, bogen er skrevet lige inden krigen med Sovjet. Indbinding med brugsspor, exlibris indklæbet, 136 s. – 70 kr.

Frits Holst og Axel Larsen, Felttogene i vore første frihedsaar, Ernst Bojesen 1888

To  militærpersoner- en oberstløjtnant og en kaptajn – står bag denne meget detaljerede gennemgang af krigen i Sønderjylland 1848 – 50. Udkom i 3 dele på henholdsvis  237s., 185 s., 174 s. der her er samindbundet. Med mange samtidige illustrationer i farve og sort/hvid. Nogle sider gulplettede men overvejende i god stand. Privat dedikation.  – 180 kr.

Bidrag til 5. Bataillons Historie, Milo’ske Boghandels Forlag 1914

Militærhistorisk skrift i anledning af regimentets 300 årige historie. Det blev oprettet som Sjællandske Regiment, senere omdøbt til Kongens Regiment for til slut at være 5. Bataillon, nu med hjemsted i Odense. Dette eksemplar er givet som gave i 1920 til menig W. Hansen af enhedens daværende chef Johan  Chr. Lund. Plettet forside, men indholdet i god stand. Privat indbinding,  62 s. – 130 kr.

Bent Jensen, Bjørnen og Haren, Sovjetunionen og Danmark 1945 – 1965, Odense Universitetsforlag, 2000, 1. udgave, 2. oplag

Bent Jensen har haft adgang til ellers utilgængeligt materiale for at belyse forholdet til vor store nabo i øst under den kolde krig. God stand, 684 s. – 130 kr.

Gösta Johannesson, Skåne, Halland og Blekinge, Politikens Forlag 1981

Ekstrabind i værket Danmarks Historie. Området var dansk indtil 1660, hvor den svenske konge fik magten. Bogen fortæller Skånelandenes historie fra oldtid og frem til vor egen tid. God stand, 480 s. – 90 kr.

H.V. Gregersen, Slesvig og Holsten indtil 1830, Politikens Forlag 1981 samt Lorenz Rerup, Slesvig og Holsten efter 1830, udgivet 1982

To supplementsbind i værket Danmarks Historie. Hertugdømmerne var dansk indtil krigen i 1864, men det har været et smertefyldt grænseområde, hvor der ofte har været strid. Begge bind er i god stand, de er på henholdsvis 487 og 449 s. – samlet pris 150 kr.

Frits Holst og Axel Larsen, Feltogene i vore første Frihedsaar, Ernst BHojesens Kunstforlag 1888

Meget detaljeret skildring i 3 dele – 237 s., 184 s. og 174 s. – af kamphandlingerne i den første slesvigske krig, fortalt af to militære officerer. Med flere samtidige illustrationer også i farve. Samlet indbinding med  slid på ryggen, flere sider gulplettede, men generelt i rimelig  stand. – 150 kr.

Lønborg Friis, Den jydske Slavekrig, Jydsk Forlags-forretning 1898

Et rygte om at de slesvigske oprørere i Rendsborg havde løsladt “tugthusslaverne”, der jog plyndrende op gennem  Jylland, satte gang i en voldsomt folkevækkelse, hvor selv  stormklokkerne lød og bavner blev antændt. Forfatteren har sammensat “Et mindeskrift om folkeaanden i 1848 med mange samtidige breve og beretninger”. En utrolig historie, noget slidt indbinding,  og med brugsspor, navn på  friblad,  171 s. – 90 kr.

Erik Ninn-Hansen, Christmas Møller. En stridsmand i dansk politik, Munksgaard 1991

Næsten som ny, 214 s. – 60 kr.

Michael Stürmer, Det tyske Århundrede, Gyldendal 1999

“Historien om en nation, der har præget hele verden med dystre, dramatiske billeder”, hedder det i omtalen. Og netop billederne er en væsentlig del af denne skildring af naboen mod syd. Som ny, stort format, 288 s. – 190 kr.

Bengt Thordeman, Invasionen paa Gotland 1361, C.A. Reitzels Forlag, 1946

En romanagtig bog om Valdemar Atterdags angreb på Gotland, baseret på historiske kendsgerninger, men også tilført fri dramatisering. Samtidigt halvlæder i rimelig stand, den gamle forside er løst indlagt, 195 s. – 70 kr.