Okkultisme m.m.

Okkultisme oversættes som ‘hemmelige videnskaber’ –  noget der har med det overnaturlige at gøre som  f.eks. spiritisme. Jeg bruger nok ordet mere bredt, idet også bøger om et muligt liv efter døden, drømmetydning, parapsykologi osv. kommer med. Men spændende, det er det.

Finn  Abrahamowittz, Mystikkens væsen, Samlerens Paperbacks, 2. udg. 2002
Forfatteren kommer langt omkring i denne beskrivelse af mystik, startende i den klassiske oldtid og ført op til nytid med f.eks. antroposofien. Anden del af bogen er en række forsøg på forklaring af, hvad mystik kan være, og der sluttes af med en litteraturfortegnelse og ikke mindst et register. I god stand.  320 s. Pris: 30 kr.
Michael Agerskov, Vandrer mod Lyset, Lysets Forlag, 6. oplag 1975
Det understreges i bogens forord, at hele værket er fremkommet på intuitiv og inspiratorisk vej gennem et kvindeligt medium, udgiverens hustru. Det er altså et budskab fra den oversanselige verden med det formål at klarlægge vores oprindelse, Guds forhold til os, kampen mellem det gode og det onde, Kristi sande lære m.m. Første udgave er tilbage fra 1920, og foruden den i overskriften nævnte bog har jeg også et eksemplar fra 1994, så mediets inspiration har holdt sig. Heftet med brugsspor, 328 s. Pris: 80 kr. Den nyere udgave er i lidt pænere stand, men sælges til samme pris.
Dagmar Andreasen, Er der er liv efter døden?, Politikens Forlag 1992
Forfatteren var i sin tid en kendt erhvervskvinde som leder af Rynkeby Mosteri og en periode medlem af folketinget. Her går hun systematisk til værks dels ved samtaler med en række personer, der har haft døden inde på livet, dels ved henvisninger og omtale af en række forskere, der har beskæftiget sig med emnet. Heftet, 126 s. Pris: 40 kr.
 Alice A. Bailey var en markant esoterisk forfatter, der endda regnes for en af grundlæggerne af New Aage. Hun udgav flere bøger som efter eget udsagn var formidlet telepatisk til hende af ånden Tibetaneren. Baileys indsats resulterede også i stiftelsen af organisationen Lucis Trust, der stadig er særdeles aktiv. Alle hendes bøger er oversat til dansk. Jeg kan tilbyde de 4, der er afbildet, alle er udgivet af Esoterisk Center Forlag. Det drejer sig om Telepati, heftet 212 s., Kristi Tilsynekomst, heftet 204 s., Døden det store Eventyr, heftet 176 s. og Blændværk et Verdensproblem, indbundet 270 s. Alle fire bøger er i god stand, og de tilbydes til en samlet pris på 160 kr.
Jes Bertelsen, Ouroboros, 1974
Bertelsen tog en doktorgrad på Århus Universitet i 1974 og her er tale om disputatsen. Den har undertitlen “En undersøgelse af selvets strukturer” og må ses som starten på forfatterens omfattende beskæftigelse med netop selvet. Det resulterede få år efter i oprettelsen af Vækstcentret i Nørre Snede. Ouroboros er en mytisk slange, der bider sig selv i halen, og billedet har været brugt som symbol i alkymien. Datoen på forsiden er datoen for disputats-forsvaret. De første sider er misfarvet af et avisudklip. En sjælden udgivelse. 158 s. Pris: 190 kr.
Jes Bertelsen, Drømme, chakrasymboler og meditation, Borgen, 4. oplag 1985
I bogen beskrives drømmeprocessen i tre planer med udgangspunkt i klassisk dybdepsykologi, og desuden bruges Østens 1000 årige beskrivelsessystem til at forklare drømmeverdenen. Heftet, pæn stand, 178 s. Pris: 70 kr.
Jes Bertelsen, Individuation, Borgen 1975
I en beskrivelse af bogen handler den i al sin enkelhed om, hvordan man skal bære sig ad med at få mening i sin tilværelse.  Vejen frem hedder bl.a. bøn og meditation. Heftet, brugsspor, 302 s. Pris: 80 kr.
Jes Bertelsen, Kvantespring – En bog om kærlighed, Borgen 1986
I denne bog beskæftiger Bertelsen sig med hvordan kærligheden kan udvikles – ikke bare den seksuelle, men den er også en del af det. Til slut har han et kapitel om nødvendigheden af en ny fælles bevidsthed, hvis menneskeheden skal overleve. Heftet, pæn stand, 255 s. Pris:  90 kr.
Tim Dedopulos, Kabbala, en introduktion, Aschehoug 2005
Bogen er en udmærket indføring i det mystiske kabbala, der har rødder i jødedommen. Men kabbalaen har fået en overraskende genfødsel i den moderne verdens mysticisme og dyrkes i følge bogen også af kendte popstjerner. Gennemillustreret, indbundet i kartonbind, tidligere ejernavn på smudstitelbladet, men eller i  god stand, 128 s. Pris: 80 kr.
Johan Georg Hannemann, Er Gud en realitet? Borgen 1983
Forfatteren er naturvidenskabsmand, civilingeniør, dr.techn. og var professor, men kunne ikke forlige sig med den materialistiske verdensforklaring. Han fandt i stedet løsningen i de åbenbaringer, som den danske tænker Martinus modtog, og det er udgangspunktet for bogen. Uopskåret, heftet, 155 s. Pris: 60 kr.
Niels Christian Hvidt og C hristoffer Johansen (red.), Kan tro flytte bjerge? Gyldendal 2004
Bogen er en række forskeres bud på en sammenhæng mellem religiøs tro og helbredelse, herunder også anvendelse af psykologiske redskaber. Den i offentligheden bedst kendte er Hvidt, der har en teologisk doktorgrad fra Rom, og har undersøgt og skrevet om mirakler. Heftet, i god stand, 230 s.Pris: 60 kr.
B.S. Ingemann, Tankebreve fra en afdød, Teosofisk Forlag u.å
Ingemann var aldrig gået med til at kalde dette for et okkult skrift, men det er en digter og en teologs bestræbelser på at give et også protestantisk bud på det, han kalder “mellemtilstanden” efter døden. Det er et stort poetisk værk, der ikke er baseret på en personlig oplevelse, men taget med her alligevel fordi det er Teosofisk Samfund, der har udgivet det.  Heftet, delvist uopskåret, 103 s. Pris: 50 kr.
drømme - tusinde årAnnikki Kaivola-Bregenhøj, Drømme gennem tusinde år, Hernov 1986
Forfatteren er finsk forsker, har været lektor i finsk ved Københavns Universitet, og der er al mulig grund til at tage hendes bog seriøst. Hun gennemgår drømmetolkningens historie fra den gamle Babylon, og inddrager også drømme i de nordiske sagaer. Desuden er der en gennemgang af drømme i dansk folketro, og hun ser på mængden af drømmebøger, som hun er meget skeptisk overfor. Heftet, 294 s. Pris: 60 kr.
Christopher Knight og Robert Lomas, The second Messiah, Century 1997
Bogen indskriver sig i rækken af skrifter om gåden om det hellige ligklæde fra Turin, der gennem århundreder har været opfattet som det ægte ligklæde fra Jesu grav på grund af de mærker og nærmest fotografiske aftryk, der er på klædet. Men her fokuseres på en anden og på sin vis fascinerende mulighed, at klædet skulle stamme fra ‘den anden  Messias’, stormesteren for Tempelridderne, der blev torteret på lignende måde i middelalderen. Der er skrevet en hilsen på smudsbladet, men i øvrigt er bogen i god stand. Indbundet med smudsomslag, 259 s, Pris: 50 kr..
C.W. Leadbeater, Chakraerne, Teosofisk Samfund 1986 , 1. udgave
Chakraer er efter okkult opfattelse nogle kraftcentre, ialt 7, hvor igennem der strømmer energi. Opfattelsen spiller en afgørende rolle i megen af den  nyreligiøsitet, der er opstået i vor tid – men den var også fremme i den tidlige teosofi. Bogen indeholder også en række illustrationer. 150 s. Pris: 70 kr.
Mirakler, Aarhus Universitetsforlag 2008
En samling artikler om mirakel-begrebet i bred forstand. En række meget forskellige bidragydere giver deres bud på, hvad det kan dække over. Blandt dem er fængselspræsten Lomholdt, forfatterne Svend Åge Madsen og Merete Pryds Helle, naturvidenskabsmanden Holger Bech Nielsen og tryllekunstneren Michael Ahlstrand, der kalder sig “mirakelmager”. Omslag ved Peter Brandes. Heftet, 113 s. som ny. Pris: 80 kr.
Lars Muhl, Det aramæiske Mysterium, Lamuel Books 2008
Muhl fokuserer på, hvad han opfatter som den rette brug af sproget aramæisk, Jesu sprog. I følge Muhl indeholder aramæisk mange flere betydningslag og helt andre muligheder for at forstå og opleve kernen i Jesu budskab end det er muligt gennem en oversættelse til et latinsk inspireret sprog. Det gælder f.eks. hele forholdet mellem Jesus og Maria Magdalene. Bag i bogen er indlagt en DVD hvor Muhl præsenterer sit budskab. Bogen er som ny, 93 s. Pris: 190 kr.
 Lars Muhl, Gral, Lindhardt og Ringhof 2006
Dette er tredie bind i en serie af Lars Muhl, som er hans såkaldte ‘kvest’ – en skrivemåde for det engelske quest (søgen), der næsten er blevet kodeord for at søge den hellige gral. Muhl tolker kristendommen som en videreførelse af mysteriereligionerne og tolker også Maria Magdalene som bærer af denne tradition og han tilslutter sig ideen om hendes flugt og liv i Frankrig. De andre bind i serien hedder Seeren fra Andalusien og Maria Magdalene. Som ny, paperback 452 s. Pris: 90 kr.
 Lars Muhl, Zoé, Hovedland 1995
Der er tale om en af Lars Muhls tidligste bøger, faktisk den første efter debutbogen ‘Sjæl i flammer’.  Zoé præsenteres som et moderne eventyr, en grals-historie, hvor hovedpersonen er på flugt fra den optiske virkelighed, og dermed slås allerede de første takter til Muhls videre forfatterskab an. Heftet, 196 s. God stand. Pris: 80 kr.
Philip Pullman, Det gode menneske Jesus og skurken Kristus, Tiderne skifter 2010
Dette er eller skulle være en roman, en historie som  forfatteren selv angiver. Men det er mere og derfor har jeg taget den med under ‘okkultisme’. Pullman (ham  med Det gyldne kompas) benytter et litterært kneb med at gøre Jesus og Kristus til tvillingebrødre og skaber dermed en noget speciel fortolkning af evangeliet. Men læs selv, DR’s tidligere programchef Werner Svendsen har oversat.  Heftet 260 s. Pris: 90 kr.
drømme-opfyldelseDavid Ryback, Når drømme går i opfyldelse, Lindhardt og Ringhof 1994
Denne amerikanske psykolog mener, at mange af os har synske drømmen, dvs. drømmer om noget der vil ske. Her forsøger han at give råd om, hvad man kan stille op med drømme,  og hvordan de kan bruges til at påvirke livet.Heftet 231 s. Pris:40 kr.
Rolf Slot-Henriksen, Der er mere mellem himmel og jord, Rafael 1990
Slot-Henriksen var præst i folkekirken, gennem mange år i Bredballe. Han beskæftigede sig indgående med dødsoloplevelsen, og i bogen er er der dels en mere historisk gennemgang samt ikke mindst gengivelser af en række danske dødsoplevelser, han gennem mange år indsamlede. Slot-Henriksen beklager selv, at hans arbejde ikke kunne opfattes som forskning, og at han derfor ikke kunne få støtte til det. Det kan være forklaringen på, at satsen er en “skrivemaskinesats”. Men i øvrigt er bogen i fin stand. Heftet 169 s. Pris: 30 kr.
Jess Stearn, Edgar Cayce – den sovende profet, Strube 1983
En noget fantastisk bog om en amerikansk mystiker  opg  clairvoyantuden. Han var uden nogen form for akademisk baggrund, men i søvne kom han med en række forbløffende udtalelser, ofte om helbredelse af sygdomme og om fremtidige ulykker. Han forudså hundreder af dokumenterede begivenheder, bl.a. Kennedy’s død. Heftet 331 s. Pris: 80 kr.
Rudolf Steiner, Det femte Evangelium, Jupiter 1996
Bogen er optryk af 5 foredrag Steiner holdt i Oslo i oktober 1913. Rudolf Steiner grundlagde antroposofien, og i disse foredrag fremgår det tydeligt, hvor nært han knytter sin lære til en ny tolkning af den kristne lære og Jesu liv. Heftet, god stand, 84 s. Pris: 50 kr.
Rudolf Steiner, Den spirituelle økonomis princip i sammenhæng med inkarnationsspørgsmål, Jupiter 1996
Bogen er en gengivelse af 7 foredrag holdt i forskellige byer i 1909. Samlet gengiver de Streiners opfattelse af reinkarnation herunder ideen i forhold til kristendommen. Heftet 117 s. Pris:; 50 kr.
Rudolf Steiner, Fremtidssamfundet, Branner 1919
Steiner var ikke blot interesseret i det okkulte som grundlægger af antroposofien. Han var også et socialt engageret menneske, der ikke glemte, at han selv kom fra små kår. Det er noget af baggrunden for denne udgivelse, der i sin tid har stået på Esbjerg kommunes hovedbibliotek, som også har indbundet den. 159 s. Pris: 30 kr.
Rudolf Steiner, Menneskets indre væsen og livet mellem døden og en ny fødsel, Antroposofisk Forlag 1972
Steiner var overbevist om at mennesket skal leve gennem flere reinkarnationer, og her redegør han så for sin holdning til hvad der sker imellem disse liv på jorden. Der er tale om seks foredrag holdt i Wien i 1914. Bogen er en udgået biblioteksbog fra hovedbiblioteket i Esbjerg, og det er prisen sat efter. 103. s. Pris: 30 kr.
Rudolf Steiner, Sundhed og sygdom i Sjælelivet, Antroposofisk Forlag 1966
Heftet indeholder 4 foredrag holdt i perioden 1907-1920. Titlerne er: Sindssygedomme set fra åndsvidenskabens standpunkt,  Visdom og sundhed, Nervøsitet det billedmæssige og jeg’et og endelig et foredrag Om psykiatrien. Heftet er på 48 s., bindet er misfarvet, men indholdet er i god stand. Pris: 30 kr.
Swedenborg, Om Himlen og dens Undere og om Helvede, The Swedenborg Society, London 1971
Nyudgivelse af den svenske mystikers syner og tanker , baseret på en oversættelse fra 1882. Swedenborg siger selv, at hans syner – der er meget detaljerede og omfattende – er baseret på samtaler med engle og dermed ikke hans egen fantasi. Heftet, 271 s. , brugsspor, herunder en enkelt markering med kuglepen, men i rimelig stand. Pris: 150 kr.
Johannes Aagaard (red.), Reinkarnation og sjælevandring, Anis 1993
Udgivelsen er kritisk og afvisende overfor reinkarnationstanken ud fra et dogmatisk kristent standpunkt. Men den er taget med her, fordi den også rummer en række oplysninger om reinkarnationstanken i forskellige religiøse sammenhænge.  Anmeldereksemplar, i god stand. Heftet, 183 s.  Pris: 50 kr.