Om bøger og forfattere

akademietAkademiets 10. digter- og musikaften, 1950
Disse aftener var på et højt plan, og katalogerne til aftnerne lige så. Her er forsiden originalgrafik af  Mogens Zieler, men der er også grafik af Dan Sterup-Hansen, Jane Muus og Karin Westmann samt tekster af bl.a. Erik Knudsen og Wivel. Heftet, 16 s., omslag slidt, uopskåret. Pris: 80 kr.
Gordon Albøge, Blicher og Samfundet, Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag 2003
Bogen er et grundigt studie ikke bare i Blichers forfatterskab, men i personen Blicher . Den tager fat i hans forhold til sine medmennesker, til hans vanskelige økonomi, hans familiære forhold , hans tro m.m..  Heftet, god stand, 225 s. Pris: 40 kr.
valdemarandersenPoul Carit Andersen, Valdemar Andersen, Selskabet Bogvennerne 1975
Mindebog om en multikunstner med hovedvægt på hans bogillustrationer. Bogen er trykt hos en anden ‘bogkunstner’ Simon Gullander i Skjern. Heftet, uopskåret. Pris: 60 kr.
godiche-schultzJørgen Bang, Fra Godishe til Schultz, J.H. Schultz 1961
Historien om formentlig ikke bare Danmarks, men Nordens ældste bogtrykkeri. En af trykkeriets opgaver var bl.a. at trykke originaleksemplarerne af 1953-grundloven. Exlibris på omslaget. Heftet, i fin stand. Pris: 60 kr.
Georg Brandes, Fem danske Digtere, Gyldendal 1902
Brandes var sin tids absolut førende kritiker, og her beskæftiger han sig detaljeret med Carsten Hauch, Henrik Hertz, Christian Winther, H.C. Andersen og Paludan-Müller. Især afsnittet om H.,C. Andersen er læseværdigt, fordi Brandes  nærmest begejstret fokuserer på eventyrerne som Andersens særlige talent. Noget slidt indbinding,  317 s. Pris: 50 kr.
Rune T. Kidde, 101 mak og mesterværker, Modtryk 1999
Rune Kidde var en multikunstner med en rablende pen, der kunne lege med sproget på den groveste måde, men alligevel med en afvæbnende sort humor. Gennem hele sit utrolige forfatterskab har han vendt og drejet andre forfattere – og her tager han livtag med hele verden på en  facon, der burde kaste lige så mange injuriesager af sig. Men morsomt er det også, prydet med hans egne utallige grimasser. Indbundet, pæn stand, 160 s. Pris: 70 kr.
bogronbech-hcandersenBo Grønbech, H.C. Andersen, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1971
Dette er en af de ‘klassiske’ bøger om eventyrdigteren. Intentionen er at give en sammenhængende skildring af digterens liv, hans værker og personlighed. Hertil kommer en særlig behandling af eventyrerne, ligesom der er et afsnit om H.C. Andersens psyke. Uopskåret, heftet. Pris: 65 kr.
Peder Hesselaa, Vor tids digtere, Hagerup 1926
Interessant litteraturhistorie, der tager fat på samtidens digtere og dermed uvægerligt med andre vinkler end dem, der anvendes i dag. Det gælder bl.a. Tom Kristensen, Johannes Buchholtz, Emil Bønnelycke , Thit Jensen og andre, der er glemte i dag. Med dedikation fra forfatteren, senere  privat indbinding med det gamle omslag bevaret. 176 s. Pris: 70 kr.
Maren Kirk, Fra Harboøre til Gjøl, “Tabithas” barndomserindringer, Bendt Thuesen 1978
Forfatteren var kusine til Hans Kirk, der hentede meget af stoffet til “Fiskerne” i miljøet fra Gjøl i Limfjorden, herunder til figuren Tabitha. Maren Kirk var 9 år, da familien flyttede fra det barske Vesterhav og ind i den mildere fjord. Bogen er illustreret af Jonna Sejg. Den er udgivet i kun 450 nummererede  eksemplarer. Dette er nr. 178, signeret 3.10 1978 af Maren Kirk. Forsiden delvist solbleget, men i øvrigt god stand.  51 s. Pris: 90 kr.
 Maren Kirk, Teas baggrund og eftermæle,  Køng 1973
Maren Kirk, kusine til Hans Kirk har selv sørget for udgivelsen af denne lille bog, der skildrer miljøet, “Fiskerne” foregår i – ærligt og uden at tage afstand fra romanen, der i nogle sammenhænge havde karakter af nøgleroman. Maren Kirk har givet udgivelsen undertitlen “Kommentarudgave til Hans Kirks “Fiskerne”. Heftet, pæn stand, 113 s. Pris: 60 kr.
brovst-sommerblastBjarne Nielsen Brovst, Sommerblæst, Poul Kristensen 1979
Højskolemanden, forfatteren og journalisten skriver om jydske digtere, han kender så godt, fordi han er rundet af samme muld. Det er Jeppe Aakjær og Blicher, Kaj Munk – vel også jydsk omend han kom fra Lolland – og om Hans Kirks Fiskerne. Der er heldigvis også plads til egne udfoldelser. Hilsen fra forfatteren på smudstitelbladet. Heftet. Pris: 60 kr.
Bjarne Nielsen Brovst, Jeppe & Marie, Centrum 1988
Her er historien om et kærlighedsforhold mellem Marie Bregendahl og Jeppe Aakjær, der voksede op i samme lille sogn nær Skive. Hun var den rige gårdmandsdatter, han den fattige hedebondesøn. De bliver gift og flytter til København, men allerede efter et par år forliser ægteskabet. Begge får sig en forfatterkarriere. Heftet, pæn stand, 392 s. Pris: 50 kr.
Opus i 75 satser, Langkjærs bogtrykkeri 1974
Udgivet i forbindelse med trykkeriets 75 års jubilæum. Redaktionen har valgt den metode, at man for hvert år har valgt en tekst og illustrationer, der har været karakteristisk for netop dette år. Det er der kommet et stykke spændende historie ud af. Indbundet, pæn stand. Pris: 40 kr.
ordkvartetaarhusordkvartet århus, Statsbiblioteket 1990
Bogen blev til i forbindelse med en udstilling af samme navn. Fire meget forskellige forfattere, men alle århusianere, blev bragt sammen. Under forarbejdet gennemførte Ejgil Søholm nogle ‘værkstedssamtaler’ med dem, og det er dem, der foreligger her i lettere redigeret form. Forfatterne er Peter Laugesen, Svend åge Madsen, Henning Mortensen og Tage Skou-Hansen.. Heftet. Pris: 70 kr.
Eli Ponsaing, Et liv med grafisk teknik i kunstens tjeneste, Danmarks Grafiske Museum 1993
Ponsaing var gennem 24 år ansat på Grafisk Skole på Kunstakademiet, hvor han har undervist adskillige kunstnere i den grafiske teknik. Men han var også selv udøvende kunstner især som fotograf. Denne bog er dels nogle erindringsglimt, men også en  fortælling om grafik med flere flotte gengivelser. Tværformat, heftet, god stand, 62 s. Pris: 40 kr.
pierrotErling Schroeder, Pierrot, Rhodos 1984
Skuespilleren og instruktøen Schroeder havde det privilegium at være dus med Karen Blixen. I denne lille bog beretter han om nogle af sine oplevelser sammen med hende, startende med en middag på Rungstedlund. Tegninger af Des Asmussen. Indbundet. Pris: 70 kr.
folkvikenderAnders Thuborg, Folk vi kender, Lemvig Julen 1946
Thuborg var selv en begavet forfatter, der stadig er et kendt navn i Lemvig. I dette privattryk, der er udgivet i kun 500 eksemplarer, fortæller han om sine møder med andre jyske kunstnere. Det er bl.a. Jeppe Aakjær, Kresten og Niels Bjerre og Johan Skjoldborg. Heftet. Pris: 30 kr.
Tom på Thurø, Andelsbogtrykkeriet i Odense 1971
Denne årsproduktion fra Andelsbogtrykkeriet er i al sin enkelhed en udskrift af en lang samtale optaget på bånd mellem Tom Kristensen og forfatterkollegaen Thorkild Bjørnvig., Sven Havsteen-Mikkelsen har illustreret den smukke bog. I original papkassette, heftet, 71 s. Pris: 110 kr.
Thurø og Tom, Poul Kristensen 1975
Bogen er en hyldest, en “gravskrift”, til Tom Kristensen, der døde i 1974 efter at have boet på Tunø siden 1946. Den er redigeret af Johannes Johansen, dengang sognepræst på Tunø, senere biskop i Helsingør. Den indeholder et par tekster af Tom Kristensen bl.a. om Thunø Kirke og hans tale, da han blev æresborger i Svendborg kommune, men også af Johansen . Heftet, misfarvningher på omslaget, 88 s. Pris:35 kr.
Bibs Tuxen, Et stykke ad vejen med Nis Petersen,  Chr. Erichsen 1975
Forfatteren var gennem en halv snes år en nær ven af Nis Petersen, og hun fulgte ham gennem hans op- og ture samt flere rejser. Bogen er en åbenhjertig skildring af Nis Petersens sidste leveår, og indeholder flere fotos. Heftet, omslag med brugsspor, 103 s. Pris: 40 kr.
druerDruer på en digters bord, Tre taler ved Gustav Wieds 90 aars Fødselsdag, Forum 1948
Forfatteren var ikke med, han var død. Men bag arrangementet stod Gustav Wied Selskabet, som til denne lejlighed havde brudt et princip og inviteret en dame med, Agnes Henningsen, der holdt en kvinde-tale. De andre to talere ved denne lejlighed var Eddie Salicath og Soya. Udgivet i kun 350 eksemplarer, 20 s. Pris: 60 kr.
A.H. Winsnes, Sigrid Undset, Aschehoug 1949
Bogen blev afsluttet et par få måneder før Sigrid Undset døde i 1949, og den bygger bl.a. på en række samtaler, forfatteren havde med Nobel-pristageren. Den har undertitlen Et studie i kristen realisme, og kommer selvsagt ind på Undsets dybe tros-engagement, men også på hendes kamp mod nazismen og landflygtigheden. Indbundet, 257 s. Pris: 70 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *