Ordbøger m.m.

Blass, Debrunner, Rehkopf, Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 15. oplag

Som ny, 514 s. – 250 kr.

Ivar Heikel og Anton Fridrichsen, Grekisk-svensk ordbok, Liber Läromedel Lund 

God stand, 256 s. – 120 kr.

Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Springer-Verlag 1962

Dette omfattende værk er fra 1915, hvor det kom i en bearbejdning ved den danske teolog Frants Buhl. God stand, enkelte understregninger, 1014 s. – 300 kr.

Huck-Lietzmann, Synopse der drei ersten Evangelien, J.C.B. Mohr 1975, 12. oplag

God stand, 213 s. – 80 kr.

L. Ove Kjær, Dansk-latinsk Ordbog, Rosenkilde og Bagger 1972, 2. udgave, 2. oplag

God stand, enkelte sider med misfarvninger efter røg,  581 s. – 60 kr.

Johannes Munck, Kortfattet nytestamentlig Grammatik, Akademisk Forlag 1978, 2. udgave, 3. optryk

Baseret på en forelæsning. God stand, 40 s. – 30 kr.

Flemming A.J. Nielsen og Martin Ehrensvärd, Bibelsk hebraisk grammatik – en indføring, Anis 2007

Som ny,  stort format, 254 s. –  200 kr.

Nestle og Aland, Novum Testamentum Graece, United Bible Societies, London, 1975, 25. oplag

Lille format, god stand,  671 s. – 90 kr.

Nestle, Novum Testamentum Latine, Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1971, 11. oplag

Lille format, pæn stand,  pletter på ryggen, 660 s. – 70 kr.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, Watchtower Buible and Tract Society of New York, 1. udgave, 2.oplag

Udgivet af Jehovas Vidner, men meget præcis ord  for ord oversættelse til engelsk. Godt arbejdsredskab hvis man arbejder med grundteksten. Lille format,  1179 s.  – 100 kr.

Jens Bjerg (red.), Gads Psykologi Leksikon, Gads Forlag 2007, 2. udgave, 1. oplag

Næsten som nyt, 778 s. – 130 kr.