Psykologi

 IMG_20150729_0010Calvin S. Hall, Freuds psykologi – en grundbog, Reitzel 1980
Forfatteren koncentrerer sig i bogen om Freuds betydning for udviklingen af den moderne psykologi. Der er en gennemgang af hans ideer om personlighedens opbygning, dynamik og udvikling, og dertil et lille afsnit om Freud. 110 s. Pris: 30 kr.
 udforskningBenny Karpatschof, Udforskning i psykologien, Akademisk Forlag 2006
Bogen indeholder dels en gennemgangf af grundlæggende begreber i empirisk psykologi,  dels tre kapitler om kvantitative undersøgelsesmetoder – herunder både brug af spørgeskemaer, psykometri m.m. Den kan også opfattes som en praktisk anlagt videnskabsteori. 268 s., som ny. Pris: 160 kr.