Religion

Christian Lindtner, Hinayana, Den tidlige indiske buddhisme, Spektrum 1998

I serien Verdensreligionernes hovedværker.
Som ny, 228 s. – 80 kr.

Christian Lindtner, Mahayana, Den senere indiske buddhisme, Spektrum  1998

I serien Verdensreligionernes hovedværker.
Som ny, 256 s. 80 kr.

Mette Buchardt og Pia Rose Böwadt (red.) 295 s. , Den gamle nyreligiøsitet – Vestens glemte kulturarv, Anis 2003

Bogen fortæller om tempelridderne,  om alkymi, om rosenkreuzerne, om frimurerne, om jødisk mystik og også om den danske Martinus´ åndsvidenskab, hvortil kommer de udefrakommende religioner som  islam, buddhisme osv.  Som ny – 295 s. – 120 kr.

Anselm, Hvorfor Gud blev menneske, Reitzels Boghandel 1978

Skriftet stammer helt tilbage fra 1090’erne, og er bygget op efter vanlig samtaleteknik mellem to personer. Oversat af Johannes Thulstrup, Uopsprættet, men omslaget har alligevel lidt brugsspor, 230 s.  – 90 kr.

Torben Damsholt , Augustins Småskrifter om Troen, Bind1, 2014,   og Augustins Filosofiske Dialoger, Bind 3, 2002, Anis

Der er tale om bind 1 og 3 i rækken af tekster af kirkefaderen  Augustin, men de kan naturlighvis bruges særskilt. Bind 1 indeholder: Den sande Religion, Nytten at Tro, Troen og Trosbekendelsen, Troen på ting man ikke Ser, mens bind 3 indeholder: Den frie Vilje og Læreren . Teksterne er oversat af Torben Damsholt, der også har skrevet indledninger til begge bøger, der sælges samlet. Som nye – samlet pris 300 kr.

Bibelens kulturhistorie, Bind 1-4, Politikens Forlag 1979

Standardværk redigeret af Svend Holm-Nielsen, Bent Noack og Svend Tito Achen, God stand, tidligere ejernavn på forbladet. Pris for alle 4 bind 160 kr.

Dr. Martin Luthers´s store Katekismus,  Diakonissestiftelsens Depot, 1900

God stand, 165 s. – 90 s.

Politikens bog om Religioner & Religiøse Bevægelser, Politikens Forlag 1996, 1. udgave, 1. oplag

Undertitel:  “Trossamfund der præger verden i dag.” . God stand, 440 s. – 140 kr.

Steffen Arndal, H.A. Brorsons liv og salmedigtning, Religionspædagogisk Center 1994

Brorson, der endte som biskop i Ribe,  skrev sine salmer helt tilbage i første halvdel af 1700-tallet i pietismens tid, men på trods af, at det er omkring 300 år siden, virker flere af dem uopslidelige, som “Den yndigste rose er funden” og “Her vil ties, her vil bies”. Denne lille bog er en indføring i nogle af salmerne og orientering om samtidens enevælde. Omslag med lidt brugsspor, men i øvrigt pæn stand.  – 60 kr.

Ida Auken og Knud Rendtorff (red.), Livet efter døden – i de store verdensreligioner, Alfa 2006

Som ny, 176 s. – 160 kr.

Per Bilde, En religion bliver til, Anis 2001

Imponerende værk med undertitlen “En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.” På mange måder udfordrende læsning, men baseret på grundig forskning og viden. God stand, 572 s. – 200 kr.

Svend Bjerg, Tro og erfaring, Anis 2006

Forfatteren, dr. theol. og universitetslektor, fastholder den tanke, at troen er en levende erfaring, der endda bevæger os til et større og rigere liv. Som ny – pris: 90 kr.

Rudolf Bultmann, Die Johannes-Briefe, Göttingen 1969

Kommentaren omhandler de tre Johannesbreve i Ny Testamente. Der er tale om 2. udgave af Bultmann’s kommentar i serien fra dette forlag, der gennem mange år – faktisk siden midten af 1800-tallet – har specialiseret sig i bibelkommentarer. Med smudsomslag. Næsten som ny, uden understregninger. Pris:  90 kr.

Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose, 6. oplag, Göttingen 1961

Von Rads bog må betegnes som den helt klassiske ved studiet af det første kapitel i Gammel Testamente. Bogen er i god stand, men der er dog af en tidligere ejer tilføjet med blyant nogle oversættelser af de tyske ord på de første sider.  Pæn lærredsindbinding. Pris: 150 kr.

Fioretti, Små buketter fra Frans af Assisis blomsterhave, Alfa 2005

Den hellige Frans levede omkring år 1200. Han frasagde sig et borgerligt liv i velstand, og blev i stedet omvandrende prædikant uden jordisk gods. Allerede i samtiden fik han en gruppe følgere ,og det er fortællinger eller snarere legender fra den tid, der kan læses her – også det med at prædike for fugle og fisk.  Nyoversat fra latin af Johannes Jong og med indledning og kommentar ved Gerard Pieter Freeman. Som ny – pris: 80 kr.

Torben Hammersholt Christensen og Søren Harnow Klausen (red.), Darwin eller Intelleigent Design, Anis 2007
Bogen udspringer af en forelæsningsrække på Folkeuniversitet i Odense hvor en række etablerede forskere indenfor teologi, filosofi, biologi m.m. har diskuteret om Intelligent Design er i stand til at give en bedre forklaring på livets opståen og udvikling end darwinismen og kan opfattes som en videnskab. Det mener disse forskere – bortset fra en enkelt – ikke, men uanset den ov ervejende holdning i bogen indeholder den en række væsentlige og læseværdige bidrag om emnet. God stand – pris: 100 kr.
Peder Palladius, En Visitatsbog, Anis 2003

Palladius (1503-1560) var Sjællands første lutherske biskop og flittig i embedet med at besøge menighederne og få dem lært den nye tro, der var indført efter den katolske kirkes fald herhjemme.  Det blev gjort med karskhed men også lune. Visitatsbogen er udgivet på nudansk, så den er nem at læse og Marin Schwartz Lausten har skrevet en fyldig indledning samt noter. Som ny – pris: 80 kr.

Lars Sandbeck (red.), Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, Anis 2007

Dette er et skrift ikke af Sløk, men om Sløk, skrevet af fire af hans “elever”, foruden redaktøren er det Kjeld Holm, Niels Grønkkjær og Peter Kemp. Hovedemnet erSløks religionsfilosofiske tænkning, der tager udgangspunkt i Guds fravær, som har efterladt mennesket i en meningsløs og værdiforladt verden.  Pris: 120 kr.

Martin Schwarz Lausten, Martin Luther, Alfa 2005

Bogen har undertitlen “munk-oprører-reformator”. En bred skildring af netop reformatorens mange sider, kirkeligt og socialt. Luther var bondesønnen, der gjorde op med den daværende katolske kirke og startede den reformation, vi stadig lever af og med. Som ny – pris: 100 kr.

Martin Schwarz Lausten, Den hellige Stad Wittenberg, Danmark og Lutherbyen i reformationstiden, Anis 2002

Wittenberg var byen, hvorfra reformationen bredte sig – også til Danmark Bogen oplyser bl.a. om to danske kongers forbindelse til byen. Christian d. 2. kaldte byen for den hellige Stad og han havde bl.a. personlig kontakt til Martin Luther, der skrev et trøstebrev til kongen, da han sad som fange på Sønderborg Slot. Men også Christian d. 3. var i særdeles god kontakt med reformatorerne, og mange vigtige embeder blev besat med folk fra Wittenberg.  Bogen er som ny – pris 100 kr.

Else Marie Wiberg Pedersen, Bernhard af Clairvaux, Anis 2008
Bernard (1090- 1153) var en markant skikkelse i middelalderens klostersamfund, og under ham voksede den nye cistercienserorden kraftigt. Han er i eftertiden også blevet en omdiskuteret skikkelse på grund af sine holdninger til korstogene. Det er med i bogen, men den er først og ftremmest en grundig gennemgang af hans teologi. Som ny – pris: 120 kr.
Norman F. Cantor, The sacred Chain. The history of the Jews, HarperCollins 1994, 1. udgave

Bred historisk bog om jødernes historie op til vor egen tid – der handler mere om historien end og religionen, men netop ui jødedom hænger tingene uløseligt sammen. God stand, 472 s. – 90 kr.

Isidore Epstein, Judaism, Penquin Books, 1968, 5. oplag

Gennemgang på kort plads af 4.000 års jødisk historie, smudsomslag med rifter, har tilhørt professor Benedikt Oten, der har skrevet sit navn på forbladet. 347 s. – 60 kr.

Thorkild Jacobsen, Mesopotamiske Urtidssagn, Gad 1978

Forfatteren var en af sin tids absolut mest fremtrædende assyriologer, også internationalt med et professorat senest ved Harvard. Denne bog er baseret på tre dobbelt-forelæsninger han gav i 1978 i København, hvori han giver en introduktion til de sumeriske og babyloniske sagn, der også har præget det gamle testamente. Omslag let falmet i ryggen,  og bindet er blevet gulplettet på de indvendige sider, men i øvrigt god stand. Pris:  60 kr.

Per Katz, Jøderne i Danmark i det 17. århundrede, C.A. Reitzel 1981

En mere samfundsorienteret historiebog, udgivet af Selskabet for dansk jødisk Historie. Rimelig stand, omslag med brugsspor, enkelte sider gulplettede , 168 s. – 30 kr.

Martin Schwartz Lausten, Folkekirken og jøderne, Anis 2007

Undertitlen er: “Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra 1849 til begyndelsen af det 20. århundrede”. Omfattende værk af professoren i kirkehistorie. Se også bogen nedenfor, der fuldender værket. Som ny, 422 s. – 200 kr.

Martin Schwartz Lausten, Jødesympati og jødehad i folkekirken, Anis 2007

Fortsættelse af foranstående bog, nu omhandlende tiden fra begyndelsen af det 20. århundrede til 1948. Baseret bl.a. på en del utrykt materiale fra Rigsarkivet, Mosaisk Troessamfunds arkiv m.m. Her lægges mange ting åbent frem, også f.eks. sagen om den århusianske biskop Skat Hoffmeyers antijødiske udtalelser. Som ny, 502 s. – 200 kr.

Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Kåre Fuglseth (red.), Perspektiver på Jødisk Apologetik, Anis 2007

Apologetik betyder forsvar for troens sandhed, og i jødisk forstand handler det om jødedommens overlevelse som minoritetskultur især i antikken – men der kan sagtens drages paralleller til vores dages internationale samfund. Som ny, 320 s. 150 kr.

Jakob Engberg, Anders-Christian Jacobsen og Jörg Ulrich, Til forsvar for kristendommen. Tidlige kristne apologeter, Anis 2006

Som ny, 380 s. – 120 kr.

Søren Giversen, Thomas-evangeliet, Gyldendal 1996, 5. oplag

Paperback-udgave med indledning af Giversen, der også har oversat evangeliet. God stand, 128 s. –  30 kr.

Erling Hammershaimb, Femten gammeltestamentlige Salmer, G.E.C. Gad 1984

Grundig gennemgang med oversættelse af kommentarer. Særlig henv endt til teologistuderende, men andre kan selvfølgelig også have glæde af bogen. God stand, 168 s. – 60 kr.

Hans Borup Jakobsen, De stærke Jyder, Jelling 1976

Udgivelse om den vækkelsesbevægelse, der greb særligt om sig i området mellem Horsens og Vejle. Forfatterens far var sognepræst gennem næsten en menneskealder i Øster-Snede. Omslag  og ryg med kraftige brugsspor, 160 s. – 40 kr.

Kirsten Nielsen, Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser,  Anis 2003

Introduktion til de læsninger, der bruges efter anden tekstrække med sproglige noter af Martin Ehrensvärd. Som ny, 368 s. – 200 kr.

Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Einar Thomassen, Mellem venner og fjender, Anis 2008

Skriftets undertitel er: En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Som ny, 335 s. – 130 kr.

Martin Schwarz Lausten, Kirkens historie i Danmark, Landsforeningen af Menighedsrådsmewdlemmer 1999

God stand, 128 s. – 50 kr

H. Martensen, Den Danske Folkekirkes Forfatnings-Spørgsmaal paany, Gyldendalske Boghandel, 1867

Martensen var biskop over Sjællands Stift, og læsningen af ham  er stadig interessant set med nutidens øjne, bl.a. et afsnit om en eventuel synode, som til stadighed bringes på bane af især kirke-aktivister. Lidt “tarvelig” indbind med brugsspor, en del understregninger, 126 s. – 50 kr.

Peder Nørgaard-Højen, Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter, Anis 2000

Værket består af 2 dele, dels selve teksterne med oversættelse, dels en meget grundig kommentar. Selvfølgelig sigter et værk som dette mod teologer, men vi andre teologisk interesserede vil også have megen nytte af det.  Begge bøger er indbundne og fremtræder som nye. Samlet pris: 350 kr.

Jakob Wolf, Den skjulte Gud, om naturlig teologi, Anis 2001

Bogen er en religionsfilosofisk undersøgelse af begrebet om naturlig teologi – hvordan kan Gud erkendes gennem oplevelsen af det univers han har skabt. Med en grundig gennemgang af emnet fra de første græske religionsfilosoffer og til i dag. Som ny – pris: 120 kr.

Vilhelm Grønbech, Nordiske myter og sagn, Gyldendals Bogklubber, 2003

Genudgivelse af Grønbechs klassiker, der udkom første gang i 1927. Her er alle de gode historier ikke bare om aserne, men også om sagnheltene fra de nordiske sagaer.  Som ny, 241 s. – 50 kr.

Ole Pedersen (red.), Livstydning i den nordiske Mytologi, Dansklærerforeningen 1987

Artikler fra en række forskere, der beskriver både de historisk-politiske, de regliøs-mytologiske og de fortællemæssige aspekter ved emnet. God stand, 185 s. – 60 kr.

Niels Saxtorph, Nordiske gude- og heltesagn, Sesam 1992

Genfortælling af alt det, vi – måske – troede på i vikingetid. Som ny, 286 s. – 70 kr.

Hávámal. The Sayings of the Vikings, Gudrún

PÅ omslaget kaldes Hávamál for “Wisdom of the North”, og det tilføjes at der her er en ny og læsbar oversættelse af det nordiske digt. Bogen er ny, stad1g i udgiverens plastomslag. – 50 kr.

Brian Patrick McGuire, Da Himmelen kom nærmere, Fortællinger om Danmarks Kristning 700-1300, Alfa 2008

Næsten som ny, 261 s. – 110 kr.

Martin Noth, Die israelitischen Personnamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung, Georg Olms 1980

Har tilhørt professor Benedikt Otzen, der har skrevet sit navn på forbladet. God stand, 260 s. – 70 kr.

Johs. Pedersen, Israel I-II, Sjæleliv og samfundskliv, Branner og Korch, 1958, 3. udgave

En teologisk klassiker, god stand, 428 s. – 150 kr.

Notto R. Thelle, Buddha & Kristus, Alfa 2007

“Refleksioner og spiritualitet i grænselandet mellem øst og vest.” Som ny, 166 s. – 90 kr.

Tidehverv, årgangene 1926-1927-1928, numrene 1-10

Tidsskriftet, der var med til at skabe Tidehverv som en afgørende teologisk bevægelse i den danske folkekirke. Sine steder med indstregninger og sidekommentarer, privat indbinding, slidt især i toppen af ryggen.  Centralt kildemateriale og stadig debat-udfordrende. – 280 kr.

Benjamin Walker, Gnostikerne – deres lære og mission, Sphinx 2004, 2. udgave, 1. oplag

Næsten som ny, 231 s. – 110 kr.

Aminah Tønnsen Echammari, Islam i europæiske klædedragt, Fremad 1998

En dansk konvertits modige bud på, hvordan Islam kan tilpasse sig det moderne samfund. God stand, 137 s. – 50 kr.

Sami Zubaida, Ret og magt i den islamiske verden, Forlaget Vandkunsten 2006

Grundig indføring i sharia-begrebet i forskellige islamiske sammenhænge. God stand,  294 s. – 100 kr.