Religion

Christian Lindtner, Hinayana, Den tidlige indiske buddhisme, Spektrum 1998

I serien Verdensreligionernes hovedværker.
Som ny, 228 s. – 80 kr.

Christian Lindtner, Mahayana, Den senere indiske buddhisme, Spektrum  1998

I serien Verdensreligionernes hovedværker.
Som ny, 256 s. 80 kr.

Mette Buchardt og Pia Rose Böwadt (red.) 295 s. , Den gamle nyreligiøsitet – Vestens glemte kulturarv, Anis 2003

Bogen fortæller om tempelridderne,  om alkymi, om rosenkreuzerne, om frimurerne, om jødisk mystik og også om den danske Martinus´ åndsvidenskab, hvortil kommer de udefrakommende religioner som  islam, buddhisme osv.  Som ny – 295 s. – 120 kr.

Torben Damsholt , Augustins Småskrifter om Troen, Bind1, 2014,   og Augustins Filosofiske Dialoger, Bind 3, 2002, Anis

Der er tale om bind 1 og 3 i rækken af tekster af kirkefaderen  Augustin, men de kan naturlighvis bruges særskilt. Bind 1 indeholder: Den sande Religion, Nytten at Tro, Troen og Trosbekendelsen, Troen på ting man ikke Ser, mens bind 3 indeholder: Den frie Vilje og Læreren . Teksterne er oversat af Torben Damsholt, der også har skrevet indledninger til begge bøger, der sælges samlet. Som nye – samlet pris 300 kr.

Bibelens kulturhistorie, Bind 1-4, Politikens Forlag 1979

Standardværk redigeret af Svend Holm-Nielsen, Bent Noack og Svend Tito Achen, God stand, tidligere ejernavn på forbladet. Pris for alle 4 bind 160 kr.

Dr. Martin Luthers´s store Katekismus,  Diakonissestiftelsens Depot, 1900

God stand, 165 s. – 90 s.

Politikens bog om Religioner & Religiøse Bevægelser, Politikens Forlag 1996, 1. udgave, 1. oplag

Undertitel:  “Trossamfund der præger verden i dag.” . God stand, 440 s. – 140 kr.

Religions- & kulturmøde, Poul Kristensens Forlag 1998

Stor bog  –  både i format og indhold – om missionæren Jens Enevoldsens virke blandt pathanerne fra 1958  til 1972. Pathanerne lever i et område i det nordvestlige Pakistan og Afghanistan, og Enevoldsen var så grebet af deres kultur, at han satte sig ind i sproget, oversatte deres poesi og  bidrog i kampen for at bevare deres kultur. Indbundet , med smudsomslag. 273 s., hvortil kommer et afsnit på Phasto, – 120 kr.

Abrahams Spor, Alfa 2007

Abraham er for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam – opstået i den nævnte rækkefølge – en af de mest centrale skikkelser i Det gamle Testamente, simpelthen troens stamfader, der fik løfte om at blive til et stort folk. Men i religionerne forvaltes denne fælles arv noget forskelligt, og det er bl.a. det denne bog handler om. 135 s. , god stand – 90 kr.

Birte Andersen, Marias Hymne, Alfa 2002

Bog om den ortodokse østkirkes historie, teologi og ikonografi. Forfatteren har valgt en bestemt kirke i Ferapont-klostret i det nordlige Rusland, hvor det ortodokse billedprogram  er bevaret. Teksten understøttes af et rigt billedmateriale. 136 s. – 90 kr.

Steffen Arndal, H.A. Brorsons liv og salmedigtning, Religionspædagogisk Center 1994

Brorson, der endte som biskop i Ribe,  skrev sine salmer helt tilbage i første halvdel af 1700-tallet i pietismens tid, men på trods af, at det er omkring 300 år siden, virker flere af dem uopslidelige, som “Den yndigste rose er funden” og “Her vil ties, her vil bies”. Denne lille bog er en indføring i nogle af salmerne og orientering om samtidens enevælde. Omslag med lidt brugsspor, men i øvrigt pæn stand.  – 60 kr.

Carsten Bach-Nielsen & Doris Ottesen (red.), Andersen & Gud, 2. oplag, Anis 2005

Bogen er blevet til i forbindelse med 200-årsdagen for H. C. Andersens fødsel, og ideen er at fokusere på elementer i digterens forfatterskab, der er præget af det kristne univers, han levede i. De to redaktører har fået en række kollegaer til at bidrage med artikler, der berører hans romaner, digte, rejser og ikke mindst eventyr.  251 s. – god stand. – 90 kr.

Bodil Busk Sørensen, Ansgar – og religionsmødet i Norden, Alfa , 2. udg. 2007

Bog om den den munk, vi opfatter som skikkelsen, der for alvor bragte kristendommen til Danmark – og samtidig en præsentation af den samtid han virkede i. Bogen er egnet til f.eks. studiekredsarbejde. 125 s., god stand – 80 kr.

Jan Ulrik Dyrkjøb (red.), Brorson, Anis 1994

Bogen er udgivet i 300 året for salmedigterens fødsel, hvor en række forfattere bidrager med  artikler om Brorson –  med referencer til pietismen. Forside af Adi Holzer.  191 s. – 70 kr.

Ida Auken og Knud Rendtorff (red.), Livet efter døden – i de store verdensreligioner, Alfa 2006

Som ny, 176 s. – 160 kr.

Carsten Bach-Nielsen, Kingo CCC, Anis 2003

Bogen er udgivet i anledning af 300-året for Kingos død. Forfatteren går i følge omtalen tæt på tanker og billeddannelser hos Kingo, som han betegner som en mastodont i dansk salmedigtning. 128 s. – 90 kr.

Per Bilde, En religion bliver til, Anis 2001

Imponerende værk med undertitlen “En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.” På mange måder udfordrende læsning, men baseret på grundig forskning og viden. God stand, 572 s. – 200 kr.

Svend Bjerg, Tro og erfaring, Anis 2006

Forfatteren, dr. theol. og universitetslektor, fastholder den tanke, at troen er en levende erfaring, der endda bevæger os til et større og rigere liv. Som ny – pris: 90 kr.

Fioretti, Små buketter fra Frans af Assisis blomsterhave, Alfa 2005

Den hellige Frans levede omkring år 1200. Han frasagde sig et borgerligt liv i velstand, og blev i stedet omvandrende prædikant uden jordisk gods. Allerede i samtiden fik han en gruppe følgere ,og det er fortællinger eller snarere legender fra den tid, der kan læses her – også det med at prædike for fugle og fisk.  Nyoversat fra latin af Johannes Jong og med indledning og kommentar ved Gerard Pieter Freeman. Som ny – pris: 80 kr.

Bonaventura, Frans af Assisis liv, Anis 2002

Forfatteren levede samtidig med Frans og hans levnedsskildring blev kirkens autoriserede biografi. Oversat af Johannes Jong. 155 s. – 90 kr.

Rudolf Bultmann, Die Johannes-Briefe, Göttingen 1969

Kommentaren omhandler de tre Johannesbreve i Ny Testamente. Der er tale om 2. udgave af Bultmann’s kommentar i serien fra dette forlag, der gennem mange år – faktisk siden midten af 1800-tallet – har specialiseret sig i bibelkommentarer. Med smudsomslag. Næsten som ny, uden understregninger. Pris:  90 kr.

Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose, 6. oplag, Göttingen 1961

Von Rads bog må betegnes som den helt klassiske ved studiet af det første kapitel i Gammel Testamente. Bogen er i god stand, men der er dog af en tidligere ejer tilføjet med blyant nogle oversættelser af de tyske ord på de første sider.  Pæn lærredsindbinding. Pris: 150 kr.

Torben Hammersholt Christensen og Søren Harnow Klausen (red.), Darwin eller Intelleigent Design, Anis 2007
Bogen udspringer af en forelæsningsrække på Folkeuniversitet i Odense hvor en række etablerede forskere indenfor teologi, filosofi, biologi m.m. har diskuteret om Intelligent Design er i stand til at give en bedre forklaring på livets opståen og udvikling end darwinismen og kan opfattes som en videnskab. Det mener disse forskere – bortset fra en enkelt – ikke, men uanset den ov ervejende holdning i bogen indeholder den en række væsentlige og læseværdige bidrag om emnet. God stand – pris: 100 kr.
Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg Pedersen (red.), Nåden og den frie vilje, Anis 2006

Denne bog tager fat på et teologisk/filosofisk problem, der har været diskuteret siden den tidligste kristendom og til i dag – og aldrig vil finde en løsning. Det er spørgsmålet om menneskets frie vilje i forhold til Guds nåde. Men at problemet er uløseligt, betyder ikke et det er uvæsentligt – tværtom, og en række af historiens største tænkere har bidraget med kommentarer. Herhjemme bl.a. Grundtvig, Kierkegaard og Løgstrup. 367 s., god stand – 160 kr.

René Girard, Job – idol & syndebuk, Anis 1990

Bogen anlægger en ny – nærmest sociologisk – vinkel på Job-historien, hvor prologen om Gud-Satan forholdet nedvurderes, og Job opfattes som en syndebuk-myte om den succesfulde, der pludselig møder foragt i sit samfund. Lille fold nederst på forsiden, stemplet Anmeldereksemplar på smudstitelbladet. I øvrigt god stand. – Solgt

Niels Hyldahl, Kommentar til Paulus’ breve til Thessalonika, Anis 2003

De to breve antages at være skrevet omkring år 50, altså kun ca. 20 år efter Jesu korsfæstelse, og dermed de ældste skrifter ui Det nye Testamente. De er båret af de første menigheders forventning om Jesu snarlige genkomst. 170 s. – 120 kr.

Erik Kyndal, Leuenberg Konkordien, Anis 2005

Bogen indeholder en række tekster om det kirkefællesskab mellem reformatoriske kirke, der er opstået i Europa. Et fællesskab som folkekirken officielt tilsluttede sig i 2001, og som bl.a. konkret betyder en genoprettelse af nadverfællesskab mellem de lutherske og de reformerte kirker. 128 s., god stand – 100 kr.

Jørgen Michaelsen og Morten Møbjerg, Efraims Lovsang, Anis 2002

Efraim levede i 300-tallet i det, der dengang var Syrien. Han måtte i 363 flygte til Edessa, der nu ligger i Tyrkiet. Hans sprog var aramæisk/syrisk – det sprog som Jesus talte. Med dette værk søges hans lovsange gengivet ikke bare ved en slavisk ordret oversættelse men som poetiske skrifter og der er endda noder til et par af dem.  Michaelsen står over nyoversættelsen, mens Møbjerg har skrevet en introduktion og kommentarer til hymnerne. 126 s., god stand – 90 kr.

 

Beneditk Otzen, Jødisk litteratur på Jesu tid, Anis 2001

Otzen var professor ved Aarhus Universitet, og i denne bog er samlet en række afhandlinger om jødisk litteratur – dækkende ca. 300 år fra 200 år før og til 100 år efter Kristus. En periode rig på mange betydende tekster. Samtidig er der et afsnit om de såkaldte apokryfers afsmitning i dansk litteratur bl.a. H.C. Andersen. Bogen er i god stand – 120 kr.

Peder Palladius, En Visitatsbog, Anis 2003

Palladius (1503-1560) var Sjællands første lutherske biskop og flittig i embedet med at besøge menighederne og få dem lært den nye tro, der var indført efter den katolske kirkes fald herhjemme.  Det blev gjort med karskhed men også lune. Visitatsbogen er udgivet på nudansk, så den er nem at læse og Marin Schwartz Lausten har skrevet en fyldig indledning samt noter. Som ny – pris: 80 kr.

Lars Sandbeck (red.), Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, Anis 2007

Dette er et skrift ikke af Sløk, men om Sløk, skrevet af fire af hans “elever”, foruden redaktøren er det Kjeld Holm, Niels Grønkkjær og Peter Kemp. Hovedemnet erSløks religionsfilosofiske tænkning, der tager udgangspunkt i Guds fravær, som har efterladt mennesket i en meningsløs og værdiforladt verden.  Pris: 120 kr.

Johannes Sløk, Det religiøse sprog, Centrum 1981

Bog der argumenterer for at det religiøse sprog besidder en sandhed af en helt grundlæggende karakter. 196 s., – 60 kr.

Martin Schwarz Lausten, Martin Luther, Alfa 2005

Bogen har undertitlen “munk-oprører-reformator”. En bred skildring af netop reformatorens mange sider, kirkeligt og socialt. Luther var bondesønnen, der gjorde op med den daværende katolske kirke og startede den reformation, vi stadig lever af og med. Som ny – pris: 100 kr.

Martin Schwarz Lausten, Den hellige Stad Wittenberg, Danmark og Lutherbyen i reformationstiden, Anis 2002

Wittenberg var byen, hvorfra reformationen bredte sig – også til Danmark Bogen oplyser bl.a. om to danske kongers forbindelse til byen. Christian d. 2. kaldte byen for den hellige Stad og han havde bl.a. personlig kontakt til Martin Luther, der skrev et trøstebrev til kongen, da han sad som fange på Sønderborg Slot. Men også Christian d. 3. var i særdeles god kontakt med reformatorerne, og mange vigtige embeder blev besat med folk fra Wittenberg.  Bogen er som ny – pris 100 kr.

Else Marie Wiberg Pedersen, Bernhard af Clairvaux, Anis 2008
Bernard (1090- 1153) var en markant skikkelse i middelalderens klostersamfund, og under ham voksede den nye cistercienserorden kraftigt. Han er i eftertiden også blevet en omdiskuteret skikkelse på grund af sine holdninger til korstogene. Det er med i bogen, men den er først og ftremmest en grundig gennemgang af hans teologi. Som ny – pris: 120 kr.
Norman F. Cantor, The sacred Chain. The history of the Jews, HarperCollins 1994, 1. udgave

Bred historisk bog om jødernes historie op til vor egen tid – der handler mere om historien end og religionen, men netop ui jødedom hænger tingene uløseligt sammen. God stand, 472 s. – 90 kr.

Thorkild Jacobsen, Mesopotamiske Urtidssagn, Gad 1978

Forfatteren var en af sin tids absolut mest fremtrædende assyriologer, også internationalt med et professorat senest ved Harvard. Denne bog er baseret på tre dobbelt-forelæsninger han gav i 1978 i København, hvori han giver en introduktion til de sumeriske og babyloniske sagn, der også har præget det gamle testamente. Omslag let falmet i ryggen,  og bindet er blevet gulplettet på de indvendige sider, men i øvrigt god stand. Pris:  60 kr.

Per Katz, Jøderne i Danmark i det 17. århundrede, C.A. Reitzel 1981

En mere samfundsorienteret historiebog, udgivet af Selskabet for dansk jødisk Historie. Rimelig stand, omslag med brugsspor, enkelte sider gulplettede , 168 s. – 30 kr.

Martin Schwartz Lausten, Frie jøder, Anis 2005

Schwartz Lausten har påtaget sig et kæmpearbejde med et storværk i flere bøger om forholdet mellem kristne og jøder i Danmark. Denne første omhandler tiden fra Frihedsbrevet i 1814 og frem til Grundloven 1849, der gav religionsfrihed. Se de to bøger nedenfor. Rabat ved køb af alle tre. 599 s. – 200 kr.

Martin Schwartz Lausten, Folkekirken og jøderne, Anis 2007

Undertitlen er: “Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra 1849 til begyndelsen af det 20. århundrede”. Omfattende værk af professoren i kirkehistorie.  422 s. – 200 kr.

Martin Schwartz Lausten, Jødesympati og jødehad i folkekirken, Anis 2007

Fortsættelse af foranstående bøger, nu omhandlende tiden fra begyndelsen af det 20. århundrede til 1948. Baseret bl.a. på en del utrykt materiale fra Rigsarkivet, Mosaisk Troessamfunds arkiv m.m. Her lægges mange ting åbent frem, også f.eks. sagen om den århusianske biskop Skat Hoffmeyers antijødiske udtalelser. Som ny, 502 s. – 200 kr.

Erling Hammershaimb, Femten gammeltestamentlige Salmer, G.E.C. Gad 1984

Grundig gennemgang med oversættelse af kommentarer. Særlig henv endt til teologistuderende, men andre kan selvfølgelig også have glæde af bogen. God stand, 168 s. – 60 kr.

s

Hans Borup Jakobsen, De stærke Jyder, Jelling 1976

Udgivelse om den vækkelsesbevægelse, der greb særligt om sig i området mellem Horsens og Vejle. Forfatterens far var sognepræst gennem næsten en menneskealder i Øster-Snede. Omslag  og ryg med kraftige brugsspor, 160 s. – 40 kr.

Kirsten Nielsen, Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser,  Anis 2003

Introduktion til de læsninger, der bruges efter anden tekstrække med sproglige noter af Martin Ehrensvärd. Som ny, 368 s. – 200 kr.

Martin Schwarz Lausten, Kirkens historie i Danmark, Landsforeningen af Menighedsrådsmewdlemmer 1999

God stand, 128 s. – 50 kr

H. Martensen, Den Danske Folkekirkes Forfatnings-Spørgsmaal paany, Gyldendalske Boghandel, 1867

Martensen var biskop over Sjællands Stift, og læsningen af ham  er stadig interessant set med nutidens øjne, bl.a. et afsnit om en eventuel synode, som til stadighed bringes på bane af især kirke-aktivister. Lidt “tarvelig” indbind med brugsspor, en del understregninger, 126 s. – 50 kr.

Peder Nørgaard-Højen, Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter, Anis 2000

Værket består af 2 dele, dels selve teksterne med oversættelse, dels en meget grundig kommentar. Selvfølgelig sigter et værk som dette mod teologer, men vi andre teologisk interesserede vil også have megen nytte af det.  Begge bøger er indbundne og fremtræder som nye. Samlet pris: 350 kr.

John Shelby Spong, En ny kristendom i en ny verden, Anis 2004

Bogen kræver en radikal forandring af kristendommen – en ny reformation, hvis den skal overleve. Påstanden kommer fra en forfatter, der har været biskop i den anglikanske kirke i USA. Efterskrift af Egon Clausen. 255 s. – 120 kr.

Jakob Wolf, Den skjulte Gud, om naturlig teologi, Anis 2001

Bogen er en religionsfilosofisk undersøgelse af begrebet om naturlig teologi – hvordan kan Gud erkendes gennem oplevelsen af det univers han har skabt. Med en grundig gennemgang af emnet fra de første græske religionsfilosoffer og til i dag. Som ny – pris: 120 kr.

Vilhelm Grønbech, Nordiske myter og sagn, Gyldendals Bogklubber, 2003

Genudgivelse af Grønbechs klassiker, der udkom første gang i 1927. Her er alle de gode historier ikke bare om aserne, men også om sagnheltene fra de nordiske sagaer.  Som ny, 241 s. – 50 kr.

Ole Pedersen (red.), Livstydning i den nordiske Mytologi, Dansklærerforeningen 1987

Artikler fra en række forskere, der beskriver både de historisk-politiske, de regliøs-mytologiske og de fortællemæssige aspekter ved emnet. God stand, 185 s. – 60 kr.

Niels Saxtorph, Nordiske gude- og heltesagn, Sesam 1992

Genfortælling af alt det, vi – måske – troede på i vikingetid. Som ny, 286 s. – 70 kr.

Hávámal. The Sayings of the Vikings, Gudrún

PÅ omslaget kaldes Hávamál for “Wisdom of the North”, og det tilføjes at der her er en ny og læsbar oversættelse af det nordiske digt. Bogen er ny, stad1g i udgiverens plastomslag. – 50 kr.

Brian Patrick McGuire, Da Himmelen kom nærmere, Fortællinger om Danmarks Kristning 700-1300, Alfa 2008

Næsten som ny, 261 s. – 110 kr.

Martin Noth, Die israelitischen Personnamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung, Georg Olms 1980

Har tilhørt professor Benedikt Otzen, der har skrevet sit navn på forbladet. God stand, 260 s. – 70 kr.

Johs. Pedersen, Israel I-II, Sjæleliv og samfundskliv, Branner og Korch, 1958, 3. udgave

En teologisk klassiker, god stand, 428 s. – 150 kr.

Notto R. Thelle, Buddha & Kristus, Alfa 2007

“Refleksioner og spiritualitet i grænselandet mellem øst og vest.” Som ny, 166 s. – 90 kr.

Tidehverv, årgangene 1926-1927-1928, numrene 1-10

Tidsskriftet, der var med til at skabe Tidehverv som en afgørende teologisk bevægelse i den danske folkekirke. Sine steder med indstregninger og sidekommentarer, privat indbinding, slidt især i toppen af ryggen.  Centralt kildemateriale og stadig debat-udfordrende. – 280 kr.

Benjamin Walker, Gnostikerne – deres lære og mission, Sphinx 2004, 2. udgave, 1. oplag

Næsten som ny, 231 s. – 110 kr.

Aminah Tønnsen Echammari, Islam i europæiske klædedragt, Fremad 1998

En dansk konvertits modige bud på, hvordan Islam kan tilpasse sig det moderne samfund. God stand, 137 s. – 50 kr.

Sami Zubaida, Ret og magt i den islamiske verden, Forlaget Vandkunsten 2006

Grundig indføring i sharia-begrebet i forskellige islamiske sammenhænge. God stand,  294 s. – 100 kr.