Religion

Christian Lindtner, Hinayana, Den tidlige indiske buddhisme, Spektrum 1998

I serien Verdensreligionernes hovedværker.
Som ny, 228 s. – 80 kr.

Christian Lindtner, Mahayana, Den senere indiske buddhisme, Spektrum  1998

I serien Verdensreligionernes hovedværker.
Som ny, 256 s. 80 kr.

Mette Buchardt og Pia Rose Böwadt (red.) 295 s. , Den gamle nyreligiøsitet – Vestens glemte kulturarv, Anis 2003

Bogen fortæller om tempelridderne,  om alkymi, om rosenkreuzerne, om frimurerne, om jødisk mystik og også om den danske Martinus´ åndsvidenskab, hvortil kommer de udefrakommende religioner som  islam, buddhisme osv.  Som ny – 295 s. – 120 kr.

Anselm, Hvorfor Gud blev menneske, Reitzels Boghandel 1978

Skriftet stammer helt tilbage fra 1090’erne, og er bygget op efter vanlig samtaleteknik mellem to personer. Oversat af Johannes Thulstrup, Uopsprættet, men omslaget har alligevel lidt brugsspor, 230 s.  – 90 kr.

Bibelens kulturhistorie, Bind 1-4, Politikens Forlag 1979

Standardværk redigeret af Svend Holm-Nielsen, Bent Noack og Svend Tito Achen, God stand, tidligere ejernavn på forbladet. Pris for alle 4 bind 160 kr.

Dr. Martin Luthers´s store Katekismus,  Diakonissestiftelsens Depot, 1900

God stand, 165 s. – 90 s.

Politikens bog om Religioner & Religiøse Bevægelser, Politikens Forlag 1996, 1. udgave, 1. oplag

Undertitel:  “Trossamfund der præger verden i dag.” . God stand, 440 s. – 140 kr.

Ida Auken og Knud Rendtorff (red.), Livet efter døden – i de store verdensreligioner, Alfa 2006

Som ny, 176 s. – 160 kr.

Per Bilde, En religion bliver til, Anis 2001

Imponerende værk med undertitlen “En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.” På mange måder udfordrende læsning, men baseret på grundig forskning og viden. God stand, 572 s. – 200 kr.

Norman F. Cantor, The sacred Chain. The history of the Jews, HarperCollins 1994, 1. udgave

Bred historisk bog om jødernes historie op til vor egen tid – der handler mere om historien end og religionen, men netop ui jødedom hænger tingene uløseligt sammen. God stand, 472 s. – 90 kr.

Isidore Epstein, Judaism, Penquin Books, 1968, 5. oplag

Gennemgang på kort plads af 4.000 års jødisk historie, smudsomslag med rifter, har tilhørt professor Benedikt Oten, der har skrevet sit navn på forbladet. 347 s. – 40 kr.

Per Katz, Jøderne i Danmark i det 17. århundrede, C.A. Reitzel 1981

En mere samfundsorienteret historiebog, udgivet af Selskabet for dansk jødisk Historie. Rimelig stand, omslag med brugsspor, enkelte sider gulplettede , 168 s. – 30 kr.

Martin Schwartz Lausten, Folkekirken og jøderne, Anis 2007

Undertitlen er: “Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra 1849 til begyndelsen af det 20. århundrede”. Omfattende værk af professoren i kirkehistorie. Se også bogen nedenfor, der fuldender værket. Som ny, 422 s. – 200 kr.

Martin Schwartz Lausten, Jødesympati og jødehad i folkekirken, Anis 2007

Fortsættelse af foranstående bog, nu omhandlende tiden fra begyndelsen af det 20. århundrede til 1948. Baseret bl.a. på en del utrykt materiale fra Rigsarkivet, Mosaisk Troessamfunds arkiv m.m. Her lægges mange ting åbent frem, også f.eks. sagen om den århusianske biskop Skat Hoffmeyers antijødiske udtalelser. Som ny, 502 s. – 200 kr.

Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Kåre Fuglseth (red.), Perspektiver på Jødisk Apologetik, Anis 2007

Apologetik betyder forsvar for troens sandhed, og i jødisk forstand handler det om jødedommens overlevelse som minoritetskultur især i antikken – men der kan sagtens drages paralleller til vores dages internationale samfund. Som ny, 320 s. 150 kr.

Jakob Engberg, Anders-Christian Jacobsen og Jörg Ulrich, Til forsvar for kristendommen. Tidlige kristne apologeter, Anis 2006

Som ny, 380 s. – 120 kr.

Søren Giversen, Thomas-evangeliet, Gyldendal 1996, 5. oplag

Paperback-udgave med indledning af Giversen, der også har oversat evangeliet. God stand, 128 s. –  30 kr.

Erling Hammershaimb, Femten gammeltestamentlige Salmer, G.E.C. Gad 1984

Grundig gennemgang med oversættelse af kommentarer. Særlig henv endt til teologistuderende, men andre kan selvfølgelig også have glæde af bogen. God stand, 168 s. – 60 kr.

Hans Borup Jakobsen, De stærke Jyder, Jelling 1976

Udgivelse om den vækkelsesbevægelse, der greb særligt om sig i området mellem Horsens og Vejle. Forfatterens far var sognepræst gennem næsten en menneskealder i Øster-Snede. Omslag  og ryg med kraftige brugsspor, 160 s. – 40 kr.

Kirsten Nielsen, Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser,  Anis 2003

Introduktion til de læsninger, der bruges efter anden tekstrække med sproglige noter af Martin Ehrensvärd. Som ny, 368 s. – 200 kr.

Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Einar Thomassen, Mellem venner og fjender, Anis 2008

Skriftets undertitel er: En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Som ny, 335 s. – 130 kr.

Martin Schwarz Lausten, Kirkens historie i Danmark, Landsforeningen af Menighedsrådsmewdlemmer 1999

God stand, 128 s. – 50 kr

H. Martensen, Den Danske Folkekirkes Forfatnings-Spørgsmaal paany, Gyldendalske Boghandel, 1867

Martensen var biskop over Sjællands Stift, og læsningen af ham  er stadig interessant set med nutidens øjne, bl.a. et afsnit om en eventuel synode, som til stadighed bringes på bane af især kirke-aktivister. Lidt “tarvelig” indbind med brugsspor, en del understregninger, 126 s. – 50 kr.

Uffe Hartvig Larsen, Vikingernes Religion og livsanskuelse, Akademisk Forlag 1989

Hensigten  med bogen har været at skabe en introduktion, der kunne bruges i undervisningen i religion og samtidig sætter den nordiske religion ind i en religionshistorisk ramme.. En bog om  begreber som slægt og ære, skæbnetro, kult , magi og døden. Desuden et afsnit om overgangen fra hedenskab til kristendom. På omslaget gengives maleri af Arnt Uhre. Få brugsspor, 254 s. – 60 kr.

Vilhelm Grønbech, Nordiske myter og sagn, Gyldendals Bogklubber, 2003

Genudgivelse af Grønbechs klassiker, der udkom første gang i 1927. Her er alle de gode historier ikke bare om aserne, men også om sagnheltene fra de nordiske sagaer.  Som ny, 241 s. – 50 kr.

Ole Pedersen (red.), Livstydning i den nordiske Mytologi, Dansklærerforeningen 1987

Artikler fra en række forskere, der beskriver både de historisk-politiske, de regliøs-mytologiske og de fortællemæssige aspekter ved emnet. God stand, 185 s. – 60 kr.

Niels Saxtorph, Nordiske gude- og heltesagn, Sesam 1992

Genfortælling af alt det, vi – måske – troede på i vikingetid. Som ny, 286 s. – 70 kr.

Hávámal. The Sayings of the Vikings, Gudrún

PÅ omslaget kaldes Hávamál for “Wisdom of the North”, og det tilføjes at der her er en ny og læsbar oversættelse af det nordiske digt. Bogen er ny, stad1g i udgiverens plastomslag. – 50 kr.

Brian Patrick McGuire, Da Himmelen kom nærmere, Fortællinger om Danmarks Kristning 700-1300, Alfa 2008

Næsten som ny, 261 s. – 110 kr.

Martin Noth, Die israelitischen Personnamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung, Georg Olms 1980

Har tilhørt professor Benedikt Otzen, der har skrevet sit navn på forbladet. God stand, 260 s. – 70 kr.

Johs. Pedersen, Israel I-II, Sjæleliv og samfundskliv, Branner og Korch, 1958, 3. udgave

En teologisk klassiker, god stand, 428 s. – 150 kr.

Notto R. Thelle, Buddha & Kristus, Alfa 2007

“Refleksioner og spiritualitet i grænselandet mellem øst og vest.” Som ny, 166 s. – 90 kr.

Tidehverv, årgangene 1926-1927-1928, numrene 1-10

Tidsskriftet, der var med til at skabe Tidehverv som en afgørende teologisk bevægelse i den danske folkekirke. Sine steder med indstregninger og sidekommentarer, privat indbinding, slidt især i toppen af ryggen.  Centralt kildemateriale og stadig debat-udfordrende. – 280 kr.

Benjamin Walker, Gnostikerne – deres lære og mission, Sphinx 2004, 2. udgave, 1. oplag

Næsten som ny, 231 s. – 110 kr.

Aminah Tønnsen Echammari, Islam i europæiske klædedragt, Fremad 1998

En dansk konvertits modige bud på, hvordan Islam kan tilpasse sig det moderne samfund. God stand, 137 s. – 50 kr.

Sami Zubaida, Ret og magt i den islamiske verden, Forlaget Vandkunsten 2006

Grundig indføring i sharia-begrebet i forskellige islamiske sammenhænge. God stand,  294 s. – 100 kr.