Religion

Generelt

religionerPolitikens bog om religioner & religiøse bevægelser, Politikens Forlag 1996
I en tid hvor vi til daglig konfronteres med et utal af religioner, herunder islam, bliver behovet for eksakt viden stort. Hvad tror de på disse mennesker, der udfordrer os på vore klassiske kristne dyder. Politikens håndbog giver en række svar – og ikke mindst om vores egen tro. Et godt register gør den nem at finde rundt i.440 s., indbundet. Som ny. Pris: 100 kr.
Thorkild Jacobsen, Mesopotamiske Urtidssagn, Gad 1978
Jacobsen var en af sin tids mest fretrædende assyriologer med en akademisk karriere især ved amerikanske universiteter. Bogen er tre foredrag, hvori han giver en introduktion til de sumeriske og babyloniske sagn – som vi også kender til fra Det gamle Testamente. Heftet, 107 s. Pris: 40 kr.
Erik Kyndal, Leuenberg konkordien, Anis 2005
Leuenberg er et forsøg på at skabe en vis enhed i en splittet kristenhed – formelt med den danske folkekirkens accept. Her er en række tekster, men i virkelighedens verden er der meget langt igen. Køb bogen og  tag et kik på hvor langt man måske er.  Indbundet, 128 s., så godt som ny. Pris: 90 kr.
Birthe Munck-Fairwood (red.), Andre stemmer Migrantkirker i Danmark – set indefra, Religionspædagogisk Forlag 2004
Bogen er primært en række interviews med indvandrere, der tilhører og fastholder tilknytningen til de kristne kirker, de kommer fra. I slutningen er der en skematisk oversigt over de mange, mange kirker, der er tale om. 207 s. Pris 80 kr.
Benjamin Walker, Gnostikerne, Sphinx, 2. udg. 2004
Bogen er en forholdsvist let læst gennemgang af et stort og komplekst materiale med særligt sigte på gnosticismen og kristendommen. Der er en længere litteraturliste og til sidst en oversættelse af Thomasevangeliet. Heftet, 231 s.  Pris: 75,00 kr.
Elie Wiesel, Fra Noa til Ester, Anis 2007
Wiesel tager i bogen fat på at portrættere en række velkendte skikkelser fra Det gamle Testamente. Men han gør det på en meget personlig måde tilføjet elementer fra den jødiske tradition. Som ny, 224 s. Pris: 50 kr.

Bibelen og kirkehistorie

bibel-kulturBibelens Kulturhistorie Bibelens kulturhistorie, Politikens Forlag 1979
Den kristne kirke – og dermed vores folkekirke – er under pres. Det kommer fra islam, fra østens religioner, fra nyreligiøsitet og fra almindelig ligegyldighed. Dette er et ‘forkortet’ 4-bindsværk af ‘Bibelen i kulturhistorisk lys’, og god af have ved hånden, når man bliver i tvivl om, hvad vi selv tror på og hvor det stammer fra. Redigeret af tidens førende teologer. Ialt 4 bind i forlagsindbinding og med smudsomslag. Pris: 200 kr.
Nestle, Novum Testamentum Latine, Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, 11.oplag 1971
Her er tale om den klassiske Nestle-udgave med et kritisk noteapparat. 660 s., Lille format, lærredsbind med lidt pletter på ryggen, men ellers som  ny uden indstregninger. Pris: 60 kr.
Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, United Bible Societies, London, 25. opolag 1975
Vil man studere Det nye Testamente på originalsproget er den her udgave nærmest et must. Omfattende noteapparat, lille format, indbundet. lærred, 673 s., fremtræder næsten som ny uden indstregninger. Pris: 80 kr.
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, New World Bible Translation Committee, 1969
Bag denne udgave står Jehovas Vidner, men organisationen er meget tekst-tro. Så her er en i praksis ord til ord oversættelse af Det nye Testamente fra græsk til engelsk. En særdeles god hjælp til egne studier, hvis man skal slippe for alt for mange ordbogsopslag. Indbundet, lærredsbind, lille format,1177 sider (tyndt papir), som ny. Pris: 65 kr.
bultmannRudolf Bultmann, Die Johannes-Briefe, Vandenhoeck & Ruprecht 1969
Man kan være enig eller uenig med den store tyske teolog Bultmann, men han er altid en dialog værd, og som en anmelder noterer er også denne kommentar fra hans hånd et mønstereksempel på præcision. Fin stand, med smudsomslag, indbundet 114 s. Pris: 70 kr.
IMG_20150729_0072 kopiAlbert Huck, Synopse der drei ersten Evangelien, nybearbejdet er Hans Lietzmann, Tübingen 1975
Dette værk er et simpelt must, hvis man vil beskæftige sig mere indgående med Det nye Testamente på originalsproget græsk. Der er tale om en parallelsammenstilling af de såkaldte synoptiske evangelier, hvor der er betydelige sammenfald i teksten. Dertil kommer et noteapparat. Helt uden understregninger, indbundet 213 s., som ny. Pris: 110 kr.
IMG_20150729_0075Anselm, Hvorfor Gud blev menneske, C. A. Reitzel 1978
Dette er faktisk den første komplette oversættelse af et berømt kirkehistorisk skrift, som alle der læser teologi i et eller andet omfang vil stifte bekendtskab med. Oversættelsen er begået af Johannes Thulstrup. Uopskåret, 130 s. Pris: 80 kr.
Fr. Buhl, Det israelitiske folks historie, Gyldendal 1906
Et standardværk af Buhl, der var professor i teologi ved Københavns Universitet. Bogen udkom første gang i 1893, men måtte genudsendes i oplag efter oplag helt frem til i hvert fald 1936. Og den er stadig læsværdig. 414 s.,enkelte indstregninger. Indbundet. Pris: 60 kr.
IMG_20150729_0059Erling Hammershaimb, Femten gammeltestamentlige Salmer, Gad 1984
Jeg kender ikke de nye studieordninger, men dette – 15 salmer – var kravet, når man skulle læse teologi på 1. del, og her er en indføring, som Hammershaimb fra Århus Universitet, giver uvurderlig. Udover en gennemgang af de enkelte salmer er der en fin indledning til dem og et afsnit om gammeltestamentlig poesi. Heftet 168 s. god stand. Pris: 40 kr.
Dr. Martin Luther’s Store Katekismus, Diakonissestiftelsens Depot 1900
Dette var – i hvert fald i tanken – det nødvendige livsgrundlag for alle døbte 0g  sikkert flere steder noget der skulle terpes af vordende konfirmander, hvis man ikke kunne klare sig med den lille katekismus. En tidligere ejer har udstyret bogen med et citat fra Johannes 17,3 og fra Kaj kjunk: Den højeste form for viden er at tro. Indbundet, 166 s. i særdeles pæn stand. Pris: 90 kr.
Iver K. Madsen , Evangelierne synoptisk sammenstillede, Det danske Bibelselskab, 3. udg. 1. oplag 1972
I den kristne kirke opererer vi i bred almindelighed med fire evangelier, hvoraf de tre første – Matthæus, Markus og Lukas – er så tæt på hinanden, at det er muligt at stille dem op i tre parallelle spalter og sammenligne dem. Det er det, der gøres her. Men der tilføjes også sammenhold med Johannesevangeliet og desuden er Thomas-evangeliet medtaget. Endelig har Jørgen Glenthøj tilføjet en kort tekst om evangeliernes tilblivelse.  Stort format, indbundet, 220 s. God stand uden indstregninger. Pris: 135 kr.
efraimJørgen Michaelsen og Morten Møbjerg, Efraim Syrerens Hymner, Anis 2002
Efraim var en fremtrædende kristen, der virkede i byen Edessa i midten af 300-tallet – før den store adskillelse mellem øst-og vestkirken. Michaelsen har ikke bare oversat hans hymner, men søgt at versificere dem og fundet eller skrevet melodi til mange af dem. Møbjerg har skrevet en vlgtig introduktion til Efraim. Fin stand, heftet, 126 s. Pris: 90 kr.
IMG_20150729_0065Sigmund Mowinckel, Offersang og sangoffer, Salmediktningen i Bibelen, Aschehoug 1980
Bogen er et fotografisk genoptryk af en udgave fra 1951, og det siger noget om Mowinckels betydning for den teologiske forskning, især for den såkaldte skandinaviske skole. Mowinckels hypotese er, at salmedigtningen i Det gamle Testamente skal ses som kultsalmer brugt ved religiøse riter som en årlig tronbestigelsesfest ved templet i Jerusalem. Hans synspunkter er nok modererede i dag, men han står stadig som en af de uomgængelige forskere. Indbundet, i god stand, 664 s. Pris: 120 kr.
Bent Noack, Helvedstorm og Himmelfart, Gad 1983
Noack har ikke skrevet disse tekster, men han har gengivet dem på et letforståeligt dansk – og tak for det. Der er tale om stykker af oldengelsk kristen digtning, og Noack har skrevet en efterskrift om teksterne – en  digtning der aldrig mister sin aktualitet. Heftet, 106 s. God stand, Pris: 40 kr.
IMG_20150729_0063Martin Noth, Die israelitischen Personnamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung, Olms 1980
Et genoptryk af en klassiker fra 1928, hvor Noth var inspireret af en prisopgave ved universitetet i Leipzig. Navne var absolut ikke nogen tilfældighed i det gamle Israel, og Noth gennemgår detaljeret de mange aspekter af navngivning. Bogen, der har tilhørt professor Benedikt Otzen (navn på friblad), kræver meget af sin læser – ikke mindst kendskab til hebræisk. Indbundet, 260 s. Pris: 40 kr.
IMG_20150729_0064Benedikt Otzen, Israeliterne i Palæstina, Gad 1991
Undertitlen er Det gamle Israels historie, religion og litteratur, og Otzen gennemgår alle aspekter i bogen, som han hellere vil betegne solm ‘læsebog’ fremfor ‘lærebog’. Men den er nu ikke mindst egnet som det sidste. Heftet, 350 s. God stand. Pris: 80 kr.
Benedikt Otzen, Jødisk Litteratur på Jesu tid, Anis 2001
Otzen er en fremragende kender af det gamle Israel. Denne bog er et udvalg af en række afhandlinger, og falder i tre dele. Først en oversigt over hvor mangeartet den antikke jødiske litteratur er, dernæst et afsnit der bl.a. fokuserer på enkelte skrifter og endelig en tredie spændende runde. Har sammenligner Otzen Tobits Bog med H.C. Andersens Rejsekammeraten, og desuden  Siraks bog med et digt af Blicher. Heftet, som ny, 284 s. Pris: 160 kr.
Johs. Pedersen, Israel I-II, Sjæleliv og samfundsliv, Branner og Korch 1958
Bogen er et fotogtrafisk genoptryk af et værk af en førende dansk forsker i Det gamle Testamente, der udkom første gang i 1920’erne, men har haft så solidt et indhold, at det har været brugt og stadig kan bruges i dag. Disse to bøger, der er i et bind, handler om Israels tilblivelse, om opfattelsen af mennesket og om fælleslivet og dets love. Pedersen skrev yderligere to bøger, men dem har jeg desværre ikke. Indbundet, 428 s., særdeles god stand. Pris: 80 kr.
hellighed-oldkirkenHelge Petersen, Hellighed og autoritet i Oldkirken, Gad 1968
Kirken har altid været i strid med sig selv – også oldkirken og ikke mindst efter at den katolske kirke blev ‘statskirke’ i Romerriget og dermed kunne begynde at bekæmpe afvigere. Det er sådanne stridigheder denne afhandling drejer sig om, en konfrontation mellem kirkesyn repræsenteret b.a. ved kirkefaderen Augustin og f.eks. de såkaldte donatister. Stridigheder man nemt kan finde paraleller til i moderne tid, 288 s., paperback. Pæn stand. Pris: 70 kr.
Gerhard von Rad, Genesis, Das Alte Testament Deutsch, Göttingen 1961
Von Rad er en af de store tyske bibelforskere, og denne kommentar til Bibelens 1. bog blev skrevet  i 1949, men kan fortsat læses med betydeligt udbytte. Indbundet, 386 sider, pris 190 kr.
denkristnetroErik Ågård, Den kristne tro, Religionspædagogisk Forlag 2002
Forfatteren er kendt for sine mange gode og godt tilgængelige bøger om tro. I dette lille hefte giver han på kun 48 sider en gennemgang af, hvad kristendommen egentlig er. Med udgangspunkt i bekendelsen til den treenige Gud gennemgås de tre sider af gudommen, Faderen, Sønnen og Helligånden. Med forlagsstempel, som ny. Pris: 25 kr.

Den danske kirke

Tidehverv, 1. og 2. årgang 1926-28
Tidehverv er en bevægelse  bDen danske Folkekirke. Ikke stor i antal, men stor i betydning. I denne bog er indbundet bevægelsens første bladudgivelser, og dermed kan man få en godt indblik i, hvad dens pionerer stod for – og en fornemmelse af, hvorfor de har fik så stor betydning i folkekirken. Indbundet. Pris: 400 kr.
IMG_20150729_0073J.L. Balling og P.G. Lindhardt, Den nordiske kirkes historie, Nyt Nordisk Forlag 4.udg. 1979
De to teologer og kirkehistorikere har delt emnet op mellem sig, så Balling skriver om middelalderen – herunder missionsperioden, mens Lindhardt tager sig af reformationen og frem til i dag, og som titlen antyder handler bogen også om kirken i de øvrige nordiske lande. Heftet, 350 s. God stand. Pris: 40 kr.
IMG_20150729_0074Kirsten Busch Nielsen, Ninna Jørgensen, Hans Raun Iversen og Troels Engberg-Pedersen, Forkynd evangeliet for al skabningen, Anis 1996
Underttitlen er ‘Om kirkelig velsignelse af registrerede par’, og det er fire teologiske gennemgange af et spørgsmål, der vakte voldsom debat i folkekirken: Kan man velsigne homofile par, bøsser og lesbiske? Heldigvis blev det gennemført, men der er stadig modstand og mange steder – også i kristne kirker – bliver homofile stadig undertrykt eller direkte forfulgt. Heftet, 91 s. Anmeldereksemplar, som ny. Pris: 40 kr.
IMG_20150729_0068Hans Borup Jakobsen, De stærke Jyder, privatudgivelse 1976
De stærke Jyder siges at være den ældste såkaldte lægmandsvækkelse herhjemme – og den lever endnu på egnen omkring Uldum og Øster Snede. Forfatteren, hvis far var præst i Øster-Snede gennem 24 år, giver her en overskuelig gennemgang af vlækelsens historie. Heftet, 160 s. Omslag med brugsspor. Pris: 40 kr.
Bjørn Kornerup, Den danske Kirkes lærebekendelse og kirkeordinans af aar 1561, Gad 1953
Man skal nok være lidt af en dreven latiner for helt at få glæde af denne bog, for selve lærebekendelsen og kirkeordinansen er gengivet på det latin, skrifterne er blevet til på. Skrifterne blev aldrig lov, men ikke desto mindre giver de et godt indblik i både den kirkelige og den uddannelsesmæssige situation på det tidspunkt, og Kornerup har også sørget for en fyldig introduktion, 203 s. , uopskåret, omslag med lidt misfarvning og en rift.
Pris: 70 kr.
H. Martensen, Den Danske Folkekirkes Forfatningsspørgsmaal, Gyldendal 1867
Med Grundloven fik vi også en vag bestemmelse om at folkekirkens forhold skulle ordnes ved lov. Det er det så aldrig blevet til. Men diskussionen har været der lige siden, og i dag er der fortsat stærke kræfter i folkekirken, der taler enten om en synode eller om en direkte adskillelse mellem stat og kirke. Biskop Martensen var meget optaget af spørgsmålet allerede den gang, og han gennemgår grundigt de forskellige overvejelser. Synoden ender han vel med at fravælge og hælder i stedet til en slags kirkeligt rådgivende organ, men læs selv.  Den lille bog er faktisk næsten døgnaktuel. Med indstregninger, indbundet 126 s. Pris; 90 kr.

Islam

religion-islam-pathanJens Christensen og Alfred Nielsen, Islam Muhammedanisme og Muhammedanermission, Dansk Pathanmission 1959
En gennemgang af islam og forholdet til kristendom skrevet af to kendere, der begge har haft deres gerning helt i front. Måske let uddateret af tidsånden (hvem og hvad er snart ikke det), men læsværdig. Heftet, 219 s., 70 kr.
preligion-europæiskklædedragtAminah Tønnsen Echammari, Islam i europæisk klædedragt, Fremad 1998
Forfatteren har dansk højskolebaggrund, men er konverteret til islam. I mange år var hun aktiv i islamisk-kristen studiekreds, og hun opfatter Koranen som bærer af et personligt budskab, der kan tilpasses enhver kultur og enhver politisk virkelighed. Mange af hendes synspunkter må være udfordrende især for andre muslimer, men det er bedste bud jeg kender på, hvordan islam kan integreres i en moderne europæisk og ikke mindst dansk virkelighed. Heftet, 137 sider, 70 kr.

Mission

pathanereKeld Bredvig m.fl., Religions- og kulturmøde – Jens Enevoldsens virke blandt pathanerne 1958 – 1972, Poul Kristensen 1998
Bogen fortæller om en af de missionærer for hvem det lykkedes at etablere et frugtbart møde mellem en kristen og en muslimsk kultur – endda i et af verdens mest uroplagede områder på grænsen mellem Pakistan og Afghanistan, i dag et område hvor Taliban står stærkt. Enevoldsen kom så vidt, at han beherskede det pathanske sprog og nød stor respekt blandt lokalbefolkningen. Indbundet med smudsomslag, 273 s., som ny. Der medfølger et hefte, Pathanske Folkeeventyr samlet og udgivet af en anden missionær Jens Christensen, der virkede sideløbende med Enevoldsen, men de to mænd kunne ikke rigtig sammen. Pris: 100 kr.
IMG_20150729_0066Mariadöttrarna, Paulina Mariadotter, Herrens redskap, Verbum 1990
Mariadøtrene er noget så usædvanligt som en protestantisk, evangelisk nonneorden med svenske og danske rødder. Ordenen er stiftet umddelbart efter 2. verdenskrig af den svenske lærer Paulina Norrman og en dansk kvinde, Else Wolf. Den har en afdeling i Kollund ved Kruså, men også afdelinger i bl.a. Sverige og Tyskland, 176 s. Pris: 50 kr.
IMG_20150729_0060Notto R. Thelle, Buddha & Kristus, Alfa 2007
Bogen har undertitlen ‘Refleksioner og spiritualitet i grænselandet mellem øst og vest’ og forfatteren, der er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, har personligt levet i mange år i netop dette spændingsfelt i Hongkong, hvor han voksede op som missionærdreng. 166 s., som ny. Pris: 75 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *