Sange, viser, salmer

40 sange, Aabenraa januar 1915

Et nærmest anonymt lille skrift, hvor det angives at sangene er udgivet af et “udvalg ved M. Andresen”, og at de er trykt på Hejmdals trykkeri. Omslaget er et stykke brunt papir uden tekst, men det har jo også været perioden før genforeningen, hvor dansk blev undertrykt.  Lidt gulplettet. – 50 kr.

ALFAs Sangbog, Margarinefabriken “Alfa” i Vejen u.å.

Alfa var en af de helt store i branchen, indtil den også blev opkøbt af Unilever omkring 1990 – og nedlagt. Virksomheden udgav  gennem årene også bøger i reklameøjemed – ikke mindst en strøm af små sanghefter, der sammenlagt er kommet i omkring 2 millioner eksemplarer og i hvert fald i  femten oplag. Det mørke eksemplar må være fra kort efter 1910, og dermed en meget tidlig udgave. På side 2 reklameres  med, at produktet Alfa nr. 56 er “tilkjendt Højeste Udmærkelse paa Landsudstillingen 1909”.  Desuden har jeg otte eksemplarer af 9. oplag, som har tilhørt Turistforeningen for Odder og Omegn, samt et eksemplar af 14. oplag, hvor man samlet er oppe på 1,9 mill. eksemplarer. På de nyere udgaver har Alfa også taget sin egen sang om margarinens fortræffeligheder med. Hæfterne er med brugsspor, det ældste flest. Den tidlige udgave koster 60 kr. , de øvrige 40 kr. stykket.

Den lille Sangbog, Aarhus 1942

Aarhus Skolevæsen har følt behov for at udgive en særlig bog med sange og salmer. Udvalget er afstemt efter at disse bøger skulle bruges i de tre første skoleår. Jeg har en udgave fra 1942 og en fra 1949, begge med brugsspor. Den nyeste med pletter på forsiden. Pr. stk. – 40 kr.

In usum delphini, Studenterrådet i Århus

De gode redaktører spiller studentikost på en fransk vending, der betyder til brug for le Dauphin, dvs., den franske kronprins, søn af solkongen Ludvig d. 14 (1638 – 1715). Han fik fjernet vanskelige og anstødelige passager i de bøger, hans dreng skulle læse, og i forordet til denne sangbog skriver Aarhus-studenterne da også  “Selv den spageste og sarteste rus kan man trygt give bogen i hænde”. Det er dog ikke børnesange for børn, men alle de kendte studenter- og drikkeviser og lidt til. Man er vel rus. Bogen har tilhørt overlæge Johannes Fossgreen, der har skrevet sit navn i den, mens han boede på kollegium 2 – 160 kr.

Sangbog for det danske Folk i Amerika, 3. udgave 1910

Der står en Grundtvig bag. F.L. Grundtvig (1854 – 1903) – tredje søn af den kendte far – udvandrede omkring 1880 til USA, hvor han bl.a. fungerede som præst i Iowa. Men han store indsats var et arbejde for at fastholde og fremme danskheden ved oprettelsen af organisation en “Dansk Folkesamfund”, der bl.a. opkøbte jord for at skabe danske kolonier. Et middel var også denne sangbog, der udkom første gang i 1889 og kom i flere udgaver også længe efter Grundtvigs død. Jeg har to udgaver, den ældste fra 1910, den yngre er sjette – og så vidt jeg ved sidste – udgave fra 1931. Interessant ved den sidste er, at man her har fundet det nødvendigt at tage ca. 100 engelsksprogede sange med. Begge bøger har brugsspor. Den ældste synbart på forsiden. Et stykke dansk udvandringshistorie. Prisen pr. stk. er 130 kr.

Julius Strandberg, Den syngende Mand paa Bølge og Land, Forlagsboghandelen,

Strandberg var i datidens København en driftig mand både til forretning og til fest, og gerne i kombination.. Hans forlag var grundlagt 1861, og omkring 1883 begyndte han at udgive disse sangbøger. De var populære, og de blev med årene til i alt 6 bind med et virvar af kendte og ukendte sange og viser. Han udgav også tusinder af flveblade, og skrev meget af det selv. Bøgerne er indbundet to og to i en noget pauver indbinding, men indholdet er interessant. Pris for det hele 190 kr.

Kongesangbogen, Flensteds Forlag

Odense-forlaget udsendte en Kongesangbog  på Christian X 70 års fødselsdag 26. september 1940. I denne første udgave er “kun” medtaget 4 fotos af den kongelige familie herunder kronprinssen Frederik. I de senere udgaver kom mange flere billeder med.  Udover 1. udgaven kan jeg tilbyde et 4. oplag, den såkaldte digter-udgave indbundet i grønt stof og med portrætter af digterne, 8. oplag med lidt flere billeder og endelig to udgaver hvor det er kong Frederik, der er på forsiden. Bøgerne har brugsmærker, og nogle lidt løse i ryggen eller med navn på tidligere ejer, men alle i rimelig stand. 1. udgaven og digterudgaven koster 70 kr., de øvrige 50 kr. pr. stk.

Studentergaardens Visebog, 1934, 2. udgave

Førsteudgaven blev hurtigt udsolgt, og man benyttede så lejligheden til at sætte nyere tekster ind. I redaktionen sad bl.a. stud.theol P.G. Lindhardt. God stand – 80 kr.

Syng, Folkesang for Danmark, Flensteds Forlag 1949

Det fynske forlag står bag denne lille sangbog med 20 af vore bedste og bedst kendte sange, i lommeformat. Et projekt der kan ses i sammenhæng med forlagets succes med Kongesangbogen.  Disse eksemplarer har tilhørt Turistforeningen for Odder og omegn. Jeg har 5 stk. – pris pr. stk. 20 kr.

H. Grüner-Nielsen, Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Reitzel 1978-79

Genoptryk af et utroligt omfattende værk fra 1912, der dækker perioden 1530 – 1630. Værket er på syv bind, men så er der også en nødvendig ordbog med. Det er Danmarks-  og folkehistorie på vers. Plet på forsiden af bind 1, men i øvrigt god stand. Pris: 350 kr.

H. Nutzhorn, Sangbog for höjskoler og landbrugsskoler, 1908, 6. udgave

En tidlig udgave, der må være brugt parallelt med den såkaldte folkehøjskolesangbog. En tidligere ejer har tilføjet yderligere et par sange med en nydelig håndskrift. Slidt eksemplar – pris 60 kr.

Jens Bek og N. Joh. Laursen, Sangbog for den danske folkehöjskole

Jeg har to udgaver, 14. oplag fra 1912 og 19. oplag fra 1924. Begge eksemplarer med brugsspor, men dog  i rimelig stand. Pris pr. stk. 120 kr.

Carl Vigild, Roernes Sangbog, Reklametrykkeriet  Aarhus,1937, 2. udgave

Stort set alle foreninger med respekt for sig selv har i tiden løb haft egne sangbøger. Denne her er så til rosportsforeninger. Den indeholder alle de sange sådan en skal/bør have, men desuden en række særlige “rosange” til stævner og fester.  Redaktøren Carl Vigild var formand for Aarhus Roklub og med til at stifte Aarhus Dame Roklub –  Pris – 50 kr.

Thomas Kingos Aandelige Sjunge-Kor, Diakonissestiftelsens Depot 1893

I to dele, samlet i et bind. Første del er Kingos morgen- og aftensange, mens anden del mere tager sigte på brug ved særlige handlinger som måltid, rejse m.m. Bind med guldtryk, pæn stand – 140 kr.

Psalmebog til Kirke- og Huus-andagt. Det Kongl. Vaisenshuses Forlag 1886

Denne store salmebog indeholder 3 bøger, først salmebogen som i øvrigt var blevet gennemset og revideret af B.S. Ingemann inden den blev autoriseret i 1855, et tillæg til salmebogen fra 1887 og endelig en bog med evangelietekster, bønner m.m. Rift på forsatsbladet, halvlæder, noget slidt bind. – 140 kr.

N.F.S. Grundtvigs Kirke-Salmebog, Festsalmer, 24. oplag, Gyldendal 1918

Der var ikke mindst i vækkelsernes storhedstid mange salmebøger. Her er en Grundtvigsk, der kom i mange oplag. Denne indeholder også et tillæg fra 1922, som valgmenighederne i Odense, Kjerteminde og Vejstrup fik udgivet. Halvlæder men rift i skindet øverst på ryggen. Pris: – 130 kr.

Den danske Salmebog, Det kongelige Vajsenhus’ Forlag 1969

Salmebogen som vi kender den i en  type, der er brugt til konfirmationsgave, og det har denne da også været afslører en indskrift i bogen. God stand – 40 kr.