Signerede og specielle bøger

Jesu bjergprædiken, Scripta 1964

Et smuk bibliofil udgivelse, publikation nr. 1 a fra Viggo Naaes forlag. Trykt i 22 nummererede eksemplarer plus 28 eksemplarer betegnet A-Å på håndgjort bøttepapir. Dette er nummer 122, signeret af Viggo Naae. Indlagt i kassette. – 200 kr.

Jens Rosing, Síse, Scripta, 1965

Grønlænderen Cecilie Filemonsen fortæller om sin opvækst blandt fangere på en af de mange små øer ud for Egedesminde. Desuden genfortæller hun sagnet om, “Pigen, der var gift med en orm”. Lille bibliofilt hæfte udgivet på Viggo Naaes forlag, og signeret med en nytårshilsen fra Naae. Omslag med brugsspor, 23 s. – 90 kr.

Druer på en Digters Bord, Tre taler ved Gustav Wieds 90-Aars Fødselsdag den 6. marts 1948, Forlaget Forum 1948

Gustav Wied var forlængst død på det tidspunkt Gustav Wied Selskabet holdt denne mindefest, hvor man overraskende nok havde inviteret kvinder med. Først og fremmest hans enke Alice , men også Agnes Henningsen, der henvendte sin tale til hende. De to øvrige talere var Eddie Salicath og Soya. Omslag med let misfarvning og brugsspor,  trykt i kun 350 eksemplarer, 19 s. – 60 kr.

H.C. Andersen, Vanddraaben, udgivet af Vandrensningsfirmaet Silhorko i Aabyhøj 1943

Oplagt for firmaet at vælge netop dette finurlige eventyr til denne usædvanlige  udgivelse. Man har fået multigeniet Piet Hein til at illustrere eventyret – det kunne han også.  Udgivelsen er nummeret, dette eksemplar har nr. 1042  Omslag med misfarvninger, bogen ligger løst i bindet – 70 kr.

Poul Gertz Andersson, Øen, Forlaget Mols 1991

En beretning om familiens fristed på Drejø i det sydfynske øhav. Privat udgivelse i anledning af forfatterens 60 års dag. Illustreret med linoleumssnit af sønnen, billedkunstneren Thomas Andersson Oplag 500 eksemplarer. Med hilsen fra Poul Gertz Andersson. Forsiden har lidt pletter, 47 s. – 60 kr.

Jacob Appel, Lynaflederen. En Vejledning særlig for Landmænd, Den Schubotheske Boghandel, 1894

Titlen skal tages alvorligt. De mange historier fra tidligere om lynbrande havde en alvorlig baggrund. Her er en opskrift  – udgivet af Det Kongelige Danske Landhusholdnings Selskab – på, hvordan man kunne forebygge ulykken.  Original indbinding, pæn stand, 96 s. – 70 kr.

S. Birket Smith, Tre gamle danske Skuespil, Thieles Bogtrykkeri

De tre skuespil er alle fra omkring begyndelsen af 1600-tallet. Det drejer sig om Tobiæ Komedie, udgivet 1887, Comedia de Mundo et Paupere, udgivet 1888 og Satire om den syge Messe, udgivet 1893. Samlet nyere indbinding, god stand  –  190 kr.

Ester Bock, Siria, Forlaget Aros 1981

Børnebog om et lillebitte eventyrvæsen, der lever blandt havens blomster. Illustreret af Thormod Kidde. Dedikation af forfatteren på smudstitelbladet. God stand, 79 s. – 90 kr.

J. Deigaard, Procedure og Dom ved den Kongelige Lands-Over-Ret i Viborg, 1837 –

Det drejer sig om statsmagtens sag mod et par betydelige lægprædikanter, især gårdejeren Ole Peter Holm Larsen af Skræppenborg og fæstebonden Anders Larsen af Gamborg. De blev begge dømt for “private gudelige Forsamlingers Afholdelse”. og skulle hver for sig sammen med andre dømte betale en bøde på 20 rigsbankdaler sølv samt sagsomkostninger.  Deigaard, der havde titel af Krigsraad og Procurator, var forsvarer i sagen, der dog langtfra stoppede hverken den grundtvigske eller den indre missionsk orienterede  bevægelse. I god privat indbinding, tekst med mange indstregninger, 40 s. – 90 kr.

Robert Fisker, Blandede bolsjer, Marselis Tryk 1975

Små historier og digte af en af landets mest produktive børnebogsforfattere. Udgivet som nytårspublikation i  700 eksemplarer. Signeret af billedkunstneren Kirsten Ruth, der har illustreret bogen. Næsten som ny,  43 s. – 60 kr.

Herluf Th. Flensborg, Kimingen, Falkenskov & Thuesens bogtrykkeri, Herning,  1965

Digtsamlingen, smukt illustreret af Knud Laursen, hvis træsnit er trykt fra de originale stokke. Hilsen til familien Hammerild fra forfatteren på forbladet. Udgivet i 800 eksemplarer, forside let misfarvet/falmet –  70 kr.

N.F.S. Grundtvig, Nytårsmorgen, Karl Schønbergs Forlag 1901

Udgivet med oplysninger af Holger Begtrup, der har skrevet en hilsen til “fru Asta Poulsen, f. Grundtvig med Højagtelse og venlig hilsen”. Indbundet med det originale omslag, der er noget misfarvet, men bogen er i øvrigt i god stand, 227 s. – 200 kr.

C. Gøhrn, Vejledning i Havefrøavl, 2. forøgede udgave, Milo’s Boghandels Forlag 1919

Bag udgivelsen stod frøfirmaet L. Dæhnfeldt, og ikke mindst i vore dages debat om en grøn omstilling er det ganske spændende at læse, hvordan de greb det an dengang. Desuden en omfattende gennemgang af have-kulturer.  Original indbinding, pæn stand , 285 s. – 60 kr.

J.A. Bentzien, Haandbog for Havedyrkere og Gartnere, C.r Steen & Söns Forlag 1865

Utrolig detaljeret vejledning skrevet af en professionel gartner for mere end 150 år siden – og stadig god at få forstand af. Både indbinding og indhold er i god stand,  – 180 kr.

Bent Haller, Den indre klokkes klang, Digte, 1972

Dette er forfatterens debut fra den gang, han gik på kunstakademi i Århus. Udgivet sammen med kollegaen Niels Johan Knøse, der står for illustrationerne. Han blev og er billedkunstner, mens Haller blev forfatter. Bogen er sjældent set, og de to kunstnere har formentlig selv stået for hele produktionen. Haller har med kuglepen markeret, at dette skulle være nummer 166 af 185 eksemplarer.  God stand,44 s.- 200 kr.

Chr. Heilskov, Hans Christian Andersen Liaj Vivo Kaj Verkoj, Eldonis Orienta Kuriero, Hong Kong 1938

H.C. Andersen er udkommet på talløse sprog, så hvorfor ikke også Esperanto. Den danske oversættelse af titlen er: Hans Christian Andersen , hans liv og værker  Der medfølger en Esperanto lærebog, og det er prisen sat efter. Omslag med brugsspor og lidt pletter, 63 s. – 120 kr.

Kai Holm, En cykeltur, Gadgaard Nielsens Bogtrykkeri, Lemvig julen 1974

Skuespilleren Kai Holm var også forfatter – og fra Lemvig. Teksten her er et øjebliksbillede af en dreng, der cykler fra en læreplads i Holstebro for at komme hjem til Lemvig.,  Julehilsen, illustreret af Erling Juhl,  signeret af Kai Holm. Oplag 850 eksemplarer, god stand, 23 s. – 90 kr.

Haandbog for Odd-Fellows under Jurisdiktion af Den uafhængige Stoer-Loge for Kongeriget Danmarl, 1932

Systematisk og meget detaljeret gennemgang med oplysninger om logens medlemmer,  et ekstra afsnit om de kvindelige Rebekka-loger samt om loger i Europa m.m. Altid interessant at kikke om bag forhænget.  God stand – 150 kr.

Agnes Jelhof Jensen, Dilemma, Oberon Press 1955

Fortælling fra krigens tid om en kvinde der tager et jødisk barn til sig for at beskytte det moid nazisterné. Bogen er udkommet på dansk først, men er her udgivet på engelsk i Canada, hvortil forfatteren er flyttet. Signeret på forbladet. God stand, 126 s. – 50 kr.

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow, Islams magt. Europas ny virkelighed,  Jyllands-Postens Forlag 2010

Ægteparrets skarpe opgør med islam som politisk magt i samfundet.  Signeret af begge forfattere på smudstitelbladet. God stand,  288 s. –  90 kr.

Harald H. Lund, Digte, Carit Andersens Forlag 1941

Digtene er udvalgt af Kjeld Elfeldt, og der er indklæbet tegninger af Ebbe Sadolin. Bogen er dedikeret til Helge fra gamle venner, Harald H. Af et medfølgende brev fremgår det, at det drejer sig om tegneren Helge Hall – især kendt fra serien Hans og Grete . I brevet håber Harald H. Lund, at  “Pessimismen hos Menneskene maa blive erstattet med en Pottefuld nærende muld, saa Haabet kunde trives.”.  Brevpapiret  er i sig selv interessant, for det er fra en forening , der kaldes “Danske Vandkande-Pisseres Forsøgslaboratorium” med adresse på Vandkunsten naturligvis. Oplag på 600 nummererede eksemplarer, hvoraf dette er nummer 560, omslag med brugsspor og rift øverst på ryggen, 47 s. – 290 kr.

Carl Lundblad, Kongens København, H. Hirschsprungs Forlag 1936

Tegninger af flere af hovedstadens markante bygningsværker.  Omslag, de første samt sidste sider plettede, men tegningerne står rent. 48 s. 70 kr.

Karl Otto Meyer, Frihed, lighed og grænseland 1 og 2 , Hernov 2001

Den sydslesvigske politiker og chefredaktør for Flensborg Avis skriver sine erindringer om et liv  som en aktiv del af det danske mindretal i grænselandet. Begge bind signeret, God stand – samlet pris 190 kr.

Dr. B. Münter, Morgen- og Aftenbønner for de Kongelige Søcadetter, 2. oplag 1847, samt Chefen for Kadetskolen, Instruks for Søkadetterne 1905

De to skrifter er indbundet sammen i et privatbind, der har tilhørt en person, som var søkadet fra 1917 – 1921.  God stand, henholdsvis 16 og 48 s. –  90 kr.

Kristine Nielsen, Frøken Nielsens Anretningsbog, Gyldendal 1907

“En smuk Anretning fryder Øjet og forøger Nydelsen.”. Det er overskriften på denne usædvanlige bog. Forfatteren har bl. a. været køkkenchef på store hoteller og forestået køkkenet ved større familiefester. Hun giver gode råd med mange billeder om, hvordan man får anrettet maden på en spændende måde, dertil et par sider om at folde servietter, en række opskrifter og forslag til menukort. Den kan gå lige ind i vor tids bestræbelser på at skabe en større madoplevelse.  God stand med få brugsspor, 112 s.  – 200 kr.

Erik Ortvad, Det farlige speilet, Baug Forlag 1978

En række satiriske tegninger af Ortvad under signaturen “enrico”. Forord af Johan Borgen, signeret af kunstneren. Exlibris på forbladet, men i god stand – 150 kr

Plattepigernes Kamp, Røde Hansen 1974

Aktivistgruppes beretning om arbejdskonflikten på Den Kongelige Porcelainsfabrik i december-januar 1972-73. Når bogen er med her, er det ikke på grund af dens indhold, men fordi der medfølger en  ægte musselmalet paptallerken, bemalet af en af de strejkende plattepiger. Det var en måde at skaffe penge på og i dag en usædvanlig “souvenir”. . God stand,64 s.  – 60 kr.

Edith Rode, Livskunst uden Filosofi, Jul. Gjellerups Forlag 1948, 2. oplag

En række betragtninger bl.a. om “Kunsten at være lykkelig”. Omslag ved Arne Ungermann. Signeret af forfatteren. Bog med brugsspor, men i  pæn stand.  144 s. – 70 kr.

Hans Hartvig Seedorf Pedersen, Hjem til Kina, Rasmus Naver 1933

Novelle om en syg kineser, der vil hjem fra USA til Kina for at dø..  Julehilsen fra forfatteren. Trykt i 200 eksemplacer, pletter på omslaget og løs i ryggen, 31 s.- 90 kr.

Hans Hartvig Seedorf Pedersen, Nordisk hilsen, Rasmus Naver 1939

En julehilsen med en erindring om Himmelbjerget som et folkeligt mødested. Julehilsen fra forfatteren . Trykt i 200 eksemplarer. Omslag med brugsspor, 23 s. – 90 kr.

Hans Hartvig Seedorf Pedersen, Dansk hilsen, Rasmus Naver 1940

En julehilsen om den danske sang, afsluttende med Der rider en Konge. Julehilsen fra forfatteren . Trykt i 200 eksemplarer. Omslag lidt plettet, 27 s. – 90 kr.

Hans Hartvig Seedorf Pedersen, Lyrisk Julekort, Rasmus Naver 1948

En række digte, bl. a. et skrevet i anledning af markeringen af Holger Drachmanns 100-års dag. Julehilsen fra forfatteren . Trykt i 300 eksemplarer. Omslag med brugsspor, 31 s. – 90 kr.

Hans Hartvig Seedorf Pedersen, Barn af Halvfemsernen, Rasmus Naver 1949

Erindringer om  barndommen i Aarhus. Julehilsen fra forfatteren . Trykt i 300 eksemplarer. Omslag misfarvet og med brugsspor, 23 s. – 90 kr.

Hans Hartvig Seedorf Pedersen, Undren er alt, Rasmus Naver 1956

Denne gang kaldt en nytårsgave med en fabulerende tekst om landsbykirken.  Dedikation fra forfatteren . Trykt i 300 eksemplarer. Omslag med brugsspor, 24 s.. – 90 kr.

Hans Hartvig Seedorf Pedersen, Bakkehusets Billedbog, Bakkemuseet

Forfatteren havde æresbolig på Bakkehuset og skrev både forord og billedtekster til denne lille bog primært med portrætter fra udstillingen på Bakkehuset, som Kamma og Knud Rahbek gjorde til mødested for landets fremmeste digtere. Dedikation til Aage Bertelsen – formentlig daværende rektor for Aarhus Katedralskole. Pæn stand – 60 kr.

Skudsmaalsbog, Niels Christensen i Viborg 1871

Skudsmaalsbogen, som var lovpligtig for tyendet, har kostet 12 Skiling og været brugt af en Jensine Nielsen fra hun kom ud at tjene som 14-årig i 1874 og til 1886, hvor hun formentlig er blevet gift. Af særlig interesse er, at hun 1. novemnber 1884 og et år frem var ansat som “bryggerpige” på godset Constantinsborg ved Brabrand. Hun fik en årsløn på 100 kr samt andel i drikkepenge, har den daværende godsejer Pontoppidan noteret. Bindet slidt, original lakstempel intakt – 120 kr.

Soya, 30 aars henstand, Nordiske Landes Bogforlag, 1944, 2. oplag

Et skuespil i der i følge bogen skulle opføres på Folketeatret i 1944. Bogen er signeret på titelbladet af Soya 28.3 57. Omslag med brugsspor, 192 s., indhold let gulnet formentlig på grund af papirkvaliteten – 120 kr.

Hakon Stangerup, Henrik Cavling, Gyldendal 1968

Stangerup har begået en pressehistorisk bedrift med skildringen af Cavling, der om nogen blev manden  bag det radikale dagblad og den moderne avis – samt ikke mindst af kredsen omkring avisen. Med dedikation fra forfatteren til Hans Sølvhøj, der dengang havde været kulturminister og var generaldirektør for DR. Med omfattende personregister. Heftet, med brugsspor, 393 s. – 130 kr.

Ole Vincent Larsen, Parceller, Attika 1979

Digtsamling, illustreret af forfatteren selv. Med hilsen til Bjarke – det er billedkunstneren Bjarne Regn Svendsen  i Tistrup og bogen er da også udgået fra Janusbiblioteket i Tistrup.  God stand, 62 s. – 90 kr.

Poul Ørum, Kun Sandheden, Fremad 1974, 3. oplag

Kriminalroman, men som altid med Ørum med større dybde, end den genre oftest byder på. Omslag ved Kay Christensen, signeret på smudstitelbladet, god stand, uopskåret 348 s.- 120 kr.